Arabuluculuk faaliyetini yürütenlere yeni yılda yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi açıklandı. Buna göre, ücretler, kategorisine göre 110 liradan 290 liraya kadar değişiyor.

Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde görev alan, arabulucular siciline kayıtlı kişilere, arabuluculuk faaliyetleri için 2017’de yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

“2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi” Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmadığında veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda söz konusu tarifedeki hükümler uygulanacak.

Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmeyecek.

Arabulucu, arabuluculuk süreci başlamadan önce yapmış olduğu masrafları arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan isteyebilecek.

Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemeyecek. Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenecek.

Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuşmazlık için ayrı ücret verilecek.

Ücret tarifesi

Aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya taraf başına saatlik (ilk üç saate kadar) 120 lira, takip eden her saat için 90 lira ödenecek.

Bu rakam ticari uyuşmazlıklarda saatlik (ilk üç saate kadar) 240, takip eden her saat için 180, ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketiyse saatlik (ilk üç saate kadar) 290, takip eden her saat için 220, diğer tüm uyuşmazlıklarda saatlik (ilk üç saate kadar) 150, takip eden her saat için 110 lira olacak.

Söz konusu tarife 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.