Kısaca sanayinin dijitalleşmesi olarak tanımlanan “Endüstri 4.0”, bugün hayal bile edemediğimiz çözümlerin üretilmesi, kaynak kullanımının iyileştirilmesi, verimliliğin ve karlılığın artırılması anlamında oldukça parlak bir gelecek vaat ediyor.

Dijital dönüşümün en büyük dalgası Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bu yeni sanayi devriminin, iş ve sosyal yaşamda getireceği köklü değişimlerle çağa damgasını vuracağı tartışmasız bir gerçek. 2017’nin Türk sanayisi ve KOBİ’leri için Sanayi 4.0’ı anlama yılı olacağını vurgulayan iş yönetimi uzmanları, akıllı fabrika kavramlarının öğrenilmesinin gerektiği bir sürece girildiğine dikkat çekiyorlar. 2017 yılında dünya sanayisini şekillendirecek gelişmeler arasında; Sanayi 4.0 süreci, yapay zeka teknolojilerinin kullanımı, akıllı fabrika yatırımları, disiplinlerarası işbirlikleri yer alıyor. Dünya ekonomisini etkileyen bu gelişmeler Türk sanayini ve özellikle KOBİ’leri çok yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, 2017’de sanayi sektöründe yapılması gerekenleri ve öncelikleri şöyle sıralıyor:

2017 Sanayi 4.0’a hazırlık yılı olmalı

Dünya sanayisini değiştiren ve 4. Sanayi Devrimi olarak nitelendirilen Sanayi 4.0’a hazırlık çalışmaları, büyük işletmeler kadar KOBİ’ler için de hayati önem taşıyor. Üretimde yapay zeka teknolojilerinin kullanım imkanlarının araştırılması, üç boyutlu yazıcılarla üretimin getireceği faydalar 2017’de daha fazla ilgilenilmesi gereken konular arasında yer almalı.

Akıllı fabrikalara geçiş stratejileri düşünülmeli

Sanayimiz ve özellikle KOBİ’lerimiz, dünya devlerinin uyguladığı tüm üretim süreçlerinin akıllı sistemlerle kontrol edildiği, esnek ve akıllı fabrika sistemlerini öğrenmelidir. KOBİ’ler de akıllı sistemlerin kontrol ettiği, seri üretimin yerini daha az miktarlarda ve kişiye özel üretime bıraktığı akıllı fabrikalara geçiş stratejileri oluşturmalıdır. Fikirlerin, daha hızlı ürüne çevrildiği, esnek, küçük, dinamik ve akıllı fabrikaların sayısının artacağı unutulmamalıdır.

Üretim sistemi ve süreçleri gözden geçirilmeli

Akıllı fabrikalar ile verimlilik artışı ve yüksek kalite seviyesiyle esnek üretim yakalanacak ve sistemler arasında entegrasyon gibi süreçlerin izlenebilirliği artacak. Bu sistemlerde yakalanacak rekabet avantajını ancak aynı yönde sistem kuran ve geliştiren firmalar yakalayabilecek. Hızlıca kendi üretim sistemimizi ve süreçleri gözden geçirmeliyiz.

Disiplinlerarası etkileşim artmalı

Sanayi 4.0 hazırlık süreciyle birlikte fabrikalar ve inovasyon merkezleri başta olmak üzere çok sayıda disiplinden insan, dijital olarak birbirine bağlanarak, zor ve karmaşık işleri sanal ortamda paylaşacak ve ortaklaşa üretim gerçekleştirecek. Tek başına hareket eden firmaların yaşama şansı her gün azalacak. Bu nedenle firmaların değişim stratejilerine uygun, dahil olabilecekleri ekoistemleri araştırması gerekiyor.

KOBİ’ler ve inovasyon şirketleri temasta olmalı

2016 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik, sanayi kuruluşlarına özellikle de KOBİ’lere önemli fırsatlar sunuyor.
Kanunla faaliyete geçecek inovasyon şirketleri, KOBİ’lerin de büyük şirketler gibi yeni ve yenilikçi ürün geliştirmesine imkan tanıyacak. Talepte bulunan KOBİ’ler dolaylı olarak destekten yararlanabileceği için kurulan inovasyon şirketleri ile yakın temasta olmalıdır.