Orman Mühendisleri Odası’nca düzenlenen “2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu”; bilim adamları, bildiri sahipleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, özel sektör temsilcileri ve katılımcılardan oluşan 450 kişinin iştirakiyle 26-29 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya Belek Rixos Premium Otel’de gerçekleşti.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali Küçükaydın’ın açılış konuşmasıyla başlayan sempozyumda, odanın kurucu üyeleri arasında bulunan ve 2011 yılında kurulan Avrupa Ormancılar Konseyi (CEF) dönem başkanı olan Almanya Baden Wüttenberg Çevre ve Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbara Koch ile Konsey’in Danışma Kurulu Başkanı Marian Stoitescu birer konuşma yaptı.

Organizasyonun ilgi çeken tebliğlerinden biri de YÖK temsilcisi Doç. Dr. Yılmaz Çatal’ın, “Yüksek Öğretim Kurulu’nun “Mühendislik Eğitimine Bakışı ve Orman Mühendisliği Eğitimi” konulu sunumu oldu. Sempozyumun ikinci gününde yaptığı sunumda, Yüksek Öğretim Kurulu’nun mühendislik eğitimlerine tercih yapacak öğrenciler, ÖSYM sınavlarında ilk 340 bin kişi içine girmeleri şartının getirildiğini dile getiren Yılmaz Çatal,  bu fakültelerin içinde orman fakültesi, ziraat fakültesi ve su ürünleri fakültesinin yer almadığını hatırlattı. Ancak Çatal,  bu fakültelerin kontenjanlarının düşürülerek taban puanlarının yükseltilmesinin ve daha sonra da diğer mühendislik disiplinleri gibi aynı statüye alınmasının planlandığını açıkladı.

Sekiz oturum düzenlendi

Toplam sekiz oturumdan oluşan her oturumda önceden programlanan bildirilerin sözlü olarak sunulduğu sempozyumda, 28 Kasım günü orman endüstrisinde verimlilik, dış ticaretinde gözetim ve karantina başlığı altında toplam 3 adet oturum düzenlendi. Bu oturumların ikincisi İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret As tarafından yönetildi. Bu oturumda Orman Endüstri Mühendisi ve   AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Arıcı, Samet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Munis Tezbaşaran, MAKSDER Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Mertöz ve tasarımcı Adnan Serbest tarafından 4 adet sözlü bildiri değerlendirildi. Kenan Arıcı, AİMSAD’ı temsilen gerçekleştirdiği sunumda sektörün sorunları ve çözüm önerilerine değindi ve sektör istatistikleri ile  AİMSAD faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Organizasyonun kapanış oturumunu ise Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Eşref Girgin yönetti. Sempozyum Yürütme Kurulu üyelerinin yer aldığı bu kapanış oturumunda, maddeler halinde tartışılan sonuç bildirisi taslağına son şekli verildi ve bildiri oylanarak kabul edildi.

Sempozyum, Türk ormancılığının daha iyi bir konuma getirilmesi için tartışılan konular ile sonuç bildirisine yansıtılan önerilerin, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ile diğer kurum ve kuruluşlarınca dikkate alınması temennisiyle sona erdi.