Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecindeki programların etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi uygulanıyor. Türkiye bu çerçevede, 2020’ye kadar 8 programa katılacak.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecindeki programların etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla uygulanmakta olan AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi (Enhancing Turkey’s Participation in EU Programmes) kapsamında Türkiye, 2020’ye kadar 8 programa katılacak.

AB Bakanlığı’nın inisiyatifiyle uygulanan program ile ülkeler arasında işbirliğini teşvik ederek, AB politika hedeflerine daha rahat ulaşılması amaçlanıyor.

İŞLETMELER YARARLANACAK

Ayrıca vatandaşlar, işletmeler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversiteler de böylece hazırladıkları projeler aracılığıyla AB programlarından istifade edebilecek.

Öte yandan, 634 Sayılı AB Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 10’uncu maddesi uyarınca AB programlarının Türkiye’de uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları AB Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

2020’YE KADAR 8 PROGRAM

Program çerçevesinde Türkiye, 2020’ye kadar 8 programa katılacak. Ancak Türkiye’nin bu programlara katılımı için AB genel bütçesine bu tarihe kadar yaklaşık 1.5 milyar Euro ödemesi gerekiyor. Bunun 920 milyon Euro’luk kısmı ulusal kaynaklardan, yaklaşık 580 milyon Euro’luk kısmı ise Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance-IPA) kapsamında karşılanacak.

KENTLERDE ANLATILACAK

Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşmasında da etkili olacağı belirtilen projenin, aynı zamanda Türk vatandaşları ile AB vatandaşları arasında iletişim ve etkileşimi de artırması bekleniyor.

Proje kapsamında geniş kitlelerin yararlanma imkânına sahip olduğu Erasmus+, Ufuk 2020, COSME, Yaratıcı Avrupa ve EaSI Programları hakkında bilgilendirme yapılacak. Bu çerçevede pek çok kentte çalıştay organize edilecek. İşte o projeler…

4 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM VE İŞ FIRSATI

Erasmus+ Programı, 14.7 milyar Euro’luk bütçesiyle 4 milyondan fazla kişiye eğitim, öğretim, iş tecrübesi ve gönüllü çalışma faaliyetleri altında hareketlilik fırsatı sunuyor. Bu alanda çalışan 125 binden fazla kurum ve kuruluşa ise karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik kolaylık sağlıyor. Program; bireylerin öğrenme hareketliliği, yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği ile politika reformuna destek şeklinde 3 bileşenden oluşuyor. Spor destekleri ve Jean Monnet Faaliyetleri de bu program kapsamında destekleniyor.

BİLİMDE MÜKEMMELİYET

UFUK 2020Programı, bilgi ve yeniliğe dayalı toplum ve ekonomi oluşturulmasını amaçlıyor. Öncelik alanları bilimde mükemmeliyet, sanayide liderlik ve toplumsal sorunlar şeklinde olup, 77 milyar Euro bütçe ile uygulanıyor. Başta KOBİ’ler olmak üzere sanayi kuruluşlarının programdan faydalanması bekleniyor.

54 ÜLKEDE 2 MİLYON KOBİ İLE İŞBİRLİĞİ

COSME Programı,2.3 milyar Euro’luk bütçe ile uygulanan program ile KOBİ’lerin büyümesi destekleniyor. Bu sayede kredi garanti ve büyüme için özsermaye desteği ile KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin sağlanması hedefleniyor. Öte yandan Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumları aracılığı ile işletmeler bu bağlamda, 54 ülkede 2 milyondan fazla KOBİ ile işbirliği kurabiliyor.

KÜLTÜR, SANAT VE MEDYAYA DESTEK

Yaratıcı Avrupa Programı, 1.46 milyar Euro bütçe ile kültür, sanat ve medya alanında destek sağlıyor. Bu alanda çalışanların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, uluslararası fırsatlara erişimi için Avrupa ve uluslararası ağlara katılımın güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda turne, etkinlik, sergi ve edebi çeviriler destekleniyor.

Program ile Avrupa’da 250 bin kültür çalışanı ve sanatçının eserinin uluslararası dolaşımına, 800’den fazla filmin dolaşımına, Avrupa filmi gösteren en az 2.500 sinema salonuna, 4.500’den fazla kitap ve edebi eserin tercüme edilmesine mali destek sağlanması öngörülüyor.

920 MİLYON EURO İLE YOKSULLUKLA MÜCADELE

EaSIProgramı,nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesine destek veriyor. Program, 920 milyon Euro bütçe ile faaliyet yürütüyor.

2016 YILI ÇALIŞTAY TAKVİMİ

Tarih  Kent
29 Mart      İstanbul
31 Mart      Bingöl
5 Nisan      Adana
7 Nisan      Antalya
12 Nisan     Konya
14 Nisan     Samsun
26 Nisan     İzmir
28 Nisan     Malatya
3 Mayıs      Gaziantep
5 Mayıs      Bursa
10 Mayıs     Van
12 Mayıs     Erzincan
24 Mayıs     Ankara
 
2020’YE KADARKİ PROGRAMLAR

  • Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor PROGRAMI (Erasmus+)
  • Araştırma ve Yenilik Programı (Ufuk 2020)
  • İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)
  • Kültür, sanat ve medya alanında Yaratıcı Avrupa Programı (Creative Europe)
  • İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI)
  • Sivil Koruma Mekanizması (Civil Protection Mechanism)
  • Vergiler 2020 (Fiscalis 2020)
  • Gümrükler 2020 (Customs 2020)

 
Detaylı bilgi için: http://www.ab.gov.tr/abprog