AVRUPA Birliği, 2008 finans krizinin ardından hızlanan ekonomik yapılanmada önemli adımlar attı. Bunların başında yenilikçilik, girişimcilik ve KOBİ’lere yönelik hibe ve destekler geliyor. Benzer adımları mortgage krizinden sonra ABD de attı. KOBİ ve girişimcilere ‘Ufuk 2020’ çerçeve programı (H2020) kapsamında; Ar-Ge, inovasyon, yenileşen iletişim teknolojileri gibi birçok alanda hibe ve düşük faizli, uzun vadeli kredi verilmeye başlandı. Proje 70 milyar Euro’yu aşan bütçesiyle dünyanın en büyük Ar-Ge fonuna sahip. AB’nin bir önceki 7. Çerçeve Programı’na 20 bin 739 başvuru yapılırken, yüzde 15’lik bölümü destek aldı.

Türkiye’nin de dahil olduğu aday ve katılımcı ülkelerin 2007-2013 döneminde desteklerden aldığı pay yüzde 8. İsviçre, Norveç ve İsrail’in ardından Türkiye 4’üncü sırada. Diğer taraftan Türkiye’nin risk paylaşımı (AB kaynaklı teminat gibi finansal araçlar) araçlarından yararlanma oranı yüzde 1.9 ile sınırlı kalırken, destek içindeki payı yüzde 3 oldu.

Türkiye’nin Ufuk 2020’nin yanı sıra paydaşı olduğu bir diğer program ise 40’tan fazla ülkeyi barındıran EUREKA ağı. Bu ağ KOBİ ve girişimci projelerini bir araya getiriyor. Oluşturulan konsorsiyumlar büyük işletmelerde yüzde 60, KOBİ’lerde yüzde 75 destekleniyor. EUREKA ile benzer EUROSTARS programı ise sektör ve büyüklük ayırımı yapmaksızın Ar-Ge faaliyetlerine EUREKA ile aynı oranda destek sağlıyor. Ufuk 2020 ve EUREKA projelerinin Türkiye’deki koordinasyonunu TÜBİTAK yürütüyor.

Ayrıca AB bünyesindeki Erasmus+ programı da yenilikçi fikirlere geri ödemesiz maddi imkanlar sağlıyor.

Tablo için tıklayınız.

Kaynak: İTO