Makine imalat sanayinde faaliyet gösteren MAKFED 5. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Kurul sonunda Adnan Dalgakıran bir dönem daha Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Genel Kurul konuşmasında makine sanayisinin ekonominin itici gücü olduğuna dikkat çeken Dalgakıran, küresel rekabetin yükseldiği dönemde verimlilik düzeyinin artırılması gereğini ifade etti.

MAKFED’in 5. Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Divan Baş- kanlığını Hasan Büyükdede’nin yürüttüğü genel kurulda, iki yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulu Adnan Dalgakıran, yeni denetim kurulu ise Sevda Kayhan Yılmaz başkanlığında oluştu.

AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak’ın da katılım sağladığı genel kurulda, AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş MAKFED Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak seçildi.

“Türkiye’nin makine ve teçhizat yatırımları, son 16 çeyrektir büyüme gösteriyor”

MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran; “Türkiye’nin makine ve teçhizat yatırımları pandemi ve sonrası son 16 çeyrektir büyüme gösteriyor. Yurt içi makine talebinin yukarıda olduğu bu dönemde artan ithalat neticesinde makinelerden, 17,5 milyar dolar açık verir hale geldik. Bu bakımdan özellikle niteliksiz ve dampingli mallarının haksız rekabetinden korunmak için etkin tedbirler alınmasını şart görüyoruz. Ayrıca Yatırım Teşvik Mevzuatının, ithalatı kolaylaştırır yönleri hızla gözden geçirilmeli, aksine yerli malını destekler yapıya kavuşturulmalı” dedi.

“Türkiye makine ihracatında en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldı”

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu; “2023 yılında Türkiye’nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatını yüzde 11 artırarak 28,1 milyar dolara çıkarması, süregelen ihracat odağımızın yeni bir başarısı. Bu durum, önemli pazarımız olan Avrupa’daki durağanlığa rağmen 2024 için 30 milyar dolarlık hedefimize olan inancımızı perçinledi. Makine İhracatçıları Birliği’nin kurulduğundan günümüze, dünya makine ticaretinin 2,8 kat büyüdüğü dönemde Türkiye makine ihracatını 14 kat artırarak en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldı” dedi.

“TURQUM Makine Kalite Markasını yaygınlaştırmalıyız”

MAKFED Genel Kurulu’na katılan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin; “Sektörün ihtiyaç duyduğu test ve muayene alt yapısının gelişmesinde birlikte çalışmalıyız. Türkiye Makine Sanayi uluslararası marka imajının, firma ölçek yapısı ve dayanıklılığının güçlendirilmesini amaçlayan TURQUM makine kalite markasını yaygınlaştırmalıyız” dedi.

Yönetim ve denetim kurulundaki isimler belli oldu

MAKFED yeni dönem yönetim kurulu asil üyeleri; Adnan Dalgakıran, Adil Nalbant (TEMSAD), Ali Eren (KBSB), Cem Büyükçıngıl (AMD), Emre S. Gencer (MİB), Hasan Basri Kayakıran (ENOSAD), Hasan Çep (EFSİAD), Kutlu Karavelioğlu (POMSAD), Mustafa Tecdelioğlu (BESİAD), Mehmet Sefa Targıt (AYSAD), Önder Bülbüloğlu (TEVİD), Serkan Karataş (İSDER) ve Şenol Önal (TARMAKBİR) olarak belirlendi. Yönetim kurulu yedek üyelerinin de Nadir Akgün (İMDER), Burç Angan (PAGDER), İsmet Toktaş (AİMSAD), Suat Demirer (AKDER) ve Mehmet Gamgam (EMOSAD) olduğu açıklandı.

Denetim kurulu asil üyeleri ise Sevda Kayhan Yılmaz (AKDER), Mehmet Ağrikli (TEMSAD) ve Musa Ertunç (ARÜSDER) olarak belirlendi. Yedek üyeliğe ise Nurdan Yücel (POMSAD), Murat Yarış (ROBODER) ve Mustafa Kılıç seçildi.