Bu çerçevede, gelişmiş ve bazı gelişmekte olan ülkeler uluslararası arenadaki standardizasyon çalışmalarına katkı sağlar ve standartların hazırlık süreklerini etkilerken; maalesef bazı ülkeler bu konularda muhtelif sebeplerden ötürü daha geri planda kalıyor.

Uluslararası sektörel standardizasyonun oluşturulma süreçlerinde söz sahibi olamamak, Türkiye gibi küresel pazarlarda rekabet, Avrupa ülkeleri ile entegrasyon ve 2023 hedefleri gibi iddialı hedefleri olan ülkeler için daha da büyük önem taşıyor.

Bu kapsam içerisinde, ağaç işleme sektörü ile ilgili standartlar da ağırlıklı olarak Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) bünyesindeki TC 39 numaralı “Takım Tezgahları Komitesi”; bu komiteye bağlı olarak görev yapan ve SC 4 olarak bilinen “Ağaç İşleme Makineleri Alt Komitesi”; ve SC 4 altında tesis edilmiş olup WG 1 (automatic machines) ve WG 2 (manuel feed machines) olarak anılan iki ayrı Çalışma Grubu tarafından şekillendiriliyor.

Türkiye ise ağaç işleme sektörü açısından bugüne kadar bahis konusu platformlarda yürütülen uluslararası standardizasyon çalışmalarına ya katılım sağlamıyor ya da sağlıyor olsa dahi, kamu yetkililerinin derin sektörel bilgisi bulunmaması ve söz konusu temsilciler sektörlerden gelen düzenli, güncel, somut ve sağlıklı bir bilgi akışı ile desteklenmedikleri için bahis konusu platformlarda çekimser oy kullanıyordu. Zira, bugüne kadar TSE bünyesinde birçok sektöre ait olarak oluşturulmuş ve yetkililere destek sağlayan farklı “Ayna Komite” olmasına ve bu komitelere katkı sağlayan profesyoneller kamu ile sektörel görüşlerini paylaşmasına karşın; “Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi”ne ait bir komite henüz tesis edilmemişti.

Bu sebeplerden ötürüdür ki, Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) 29 Mayıs 2015 tarihinde bu konudaki eksikliği giderme yönündeki çalışmalarına başladı ve nihayet Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yapılan görüşme ve yazışmalar sonuç verdi.

Bu bağlamda, TSE’nin üyesi olduğu Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) teknik komitelerinden ISO/TC 39 ve ISO/TC 39/SC 4 çalışmalarını takip etmek üzere yeni bir ayna komite kurulmuş bulunuyor.

1 Şubat 2016 tarihi itibariyle faaliyete geçen ve teknik adıyla “MTC 161 – ISO/TC 39 “Takım tezgahları ve ISO/TC 39/SC 4 – Ağaç İşleme Makineleri” olarak bilinen Ağaç İşleme Makineleri ve Yan Sanayi Ayna Komitesi; AİMSAD önderliğinde ve Makine İmalatçılar Birliği (MİB) ile İstanbul Üniversitesi (İÜ), Orman Fakültesi işbirliği ile oluşturuldu.

Ayna Komite’nin ilk toplantısının 22-26 Şubat 2016 haftasında Ankara’da, Türk Standartları Enstitüsü’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu toplantıda, süreçte aktif rol üstlenecek dört kurumun temsilcileri de hazır bulunacak; Ayna Komite’nin işletişi ve çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirilecek; ayrıca Ayna Komite’ye bir Başkan ve Başkan Vekili seçilecek.

Bunların yanı sıra, AİMSAD’ın bu toplantıda söz konusu Ayna Komite’yi Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) nezdinde de aktif hale getirmek üzere yeni bir başvuruda bulunması planlanıyor. Zira, standardizasyon çalışmalarının birçoğu Viyana Antlaşması ile ilişkili ve dolayısıyla Ayna Komite’nin hem ISO hem de CEN nezdinde etkin olmasında büyük fayda görülüyor.

Ayna Komite’de AİMSAD’ı Yönetim Kurulu Üyesi Kenan ARICI, Genel Sekreter Gamze TAŞPOLAT ALTINYAY ve Genel Sekreter Yardımcısı Arif Onur KAÇAK; MİB’i Genel Sekreter M. Nail TÜRKER; İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi’ni ise Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer DİLİK temsil ediyor.

Ayna Komite çalışmalarının koordinasyonunun ise TSE Teknik Uzmanı Ferhat ARSLAN ve TSE Raportörü Öner BAHADIR tarafından yürütülmesi öngörülüyor; toplantılarının da yıllık toplantılar şeklinde organize edilmesi planlanıyor.