Ahşap ilk çağlardan itibaren insanoğlu tarafından işlenen en eski malzemelerden biridir. Başlangıçtan günümüze kadar Kesici Takım malzemeleri ve kesme teknolojisi büyük gelişim göstermiştir.

Ahşap işlemede kullanılan Kesici Malzemeler:

Bir kesicinin performansı kesici ucun ham maddesi ve kalitesi, kesici ucun gövde üzerindeki konumu ve kesme açısına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Daire testereler

Ahşap işlemede kullanılan Daire Testereler Sert Metal (HM)yada Diamond (DİA) uçlu olarak üretilir, diş  formu ve diş sayısı, soğutucu boşluklar ve talaş limitörleri  kullanılacak uygulamalara bağlı olarak değişkenlik gösterir.

yillaragoreGelisimiDAİRE TESTERE 1

kesizciMalzemelercizi KESiCiDisFORMLARI1

Şaftlı Frezeler, 3 ana gruba ayrılır:

Solid (komple) frezeler; Kesici ucun gövden malzemesinden imal edilen ürünlerdir.

Lehimli frezeler; Kesici uç malzemesinin gövde üzerine lehimlenerek imal edilen ürünlerdir.

Jiletli frezeler; kesici uç malzemesinin değişebilir uçlu imal edilen ürünlerdir.

Helisel Frezeler, 2 ana gruba ayrılır:

Kaba kesim frezeleri derin tırtıllı yapısı sayesinde hızlı çalışır ve yüksek talaş kaldırır.

Hassas kesim frezeleri düz yapısı sayesinde yavaş çalışıp, az talaş kaldırıp ancak temiz yüzey sağlar.

Helisel frezelerin negatif yada pozitif açıda olması, talaşın kesim sırasında aşağı yada yukarı atılmasını sağlar.

Negatif açılı frezeler yukarıdan aşağı yönde basınç sağlaması sebebiyle iş parçasının üst yüzeyinin çok temiz ve güçlü bir vakum sağlar. Pozitif açılı frezeler aşağıdan yukarı yönde basınç sağlaması sebebiyle iş parçasının alt yüzeyinin çok temiz ve güçlü bir toz emiş sağlar.

Hassas Freze Kaba Freze

Delik Matkap Uçları:positifnegatif

Delik matkap uçları ahşap endüstrisinde birçok birleştirme tekniklerine imkan sağlayan dairesel delik operasyonlarını gerçekleştiren delicilerdir.

3 ana gruba ayrılır:- Tam Delik (Sivri uçlu) matkapları, konik uçludur ve malzemeyi iki yüzeyden de delip geçebilecek şekilde tasarlanmıştır.

– Dübel (Yarım Delik  veya Düz uçlu) matkapları düz ağızlı olup sadece kör, yarım delik operasyonlarında kullanılır.

– Havşa matkapları her iki matkap grubuna kombin edilebilir ve 45’ yada benzer açıda  vida yuvası açar, menteşe matkapları menteşe aksesuarının uygulanması için gerekli delikleri açar.

Düz Matkap Havşa Sivri Matkap

Derleyen: AİMSAD Takımcılar Komitesi  –  Cem Gül, Tunç Aktekin, Necati Türksever