AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol, Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Ünver, AİMSAD Üye firmalarından ABM Makine San. ve Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cansev Keşoğlu,  AİMSAD Genel Sekreteri Gamze Taşpolat Altınyay  ve Genel Sekreter Yardımcısı Arif Onur Kaçak’tan oluşan AİMSAD Heyeti’nin Ankara’daki ilk durağı; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü oldu.

4 Haziran 2015 Perşembe günü sabah saatlerinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda ilk olarak Sektörler I Daire Başkanı Zühtü Bakır’ı ziyaret eden AİMSAD temsilcileri; Bakır’a öncelikle ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörü hakkında bilgiler verdi. Bunu takiben, AİMSAD, üyeleri ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler de aktaran AİMSAD Heyeti üyeleri, Dernek olarak gerek makine sektörü gerekse ağaç ürünleri ve mobilya sektörleri ile ilgili üzerilerine düşen her türlü vazifeyi yerine getirmekten büyük onur duyacaklarını bildirdi.

Bu bağlamda, Sektörler Daire Başkanı’na Dernek ve üye firmalarının iştigal alanına giren tüm çalışma grubu ve komitelerde yer alma      yönünde talepte de bulunan    AİMSAD Heyeti; Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) ve ilgili Alt Çalışma Grupları, Türkiye Sanayi ve Makine Sektörü Strateji Belgeleri Yönlendirme Kurulları başta olmak üzere, Bakanlık uhdesinde yürütülen tüm sektörel çalışmalara katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Bu kapsam içinde, AİMSAD üyelerine yönelik olarak Bakanlık ile ilgili muhtelif bilgilendirme seminerleri düzenlenebileceği de görüşülürken, AİMSAD temsilcileri ayrıca Sektörler I Daire Başkanı Zühtü Bakır’dan Bakanlık tarafından özel sektör firmalarına sunulan araştırma geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik “AR-GE Merkezleri Desteği” hakkında bilgiler de aldı. Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennileri, günün anısına hazırlanan plaketin takdimi ve hatıra fotoğrafı  çekimi ile son buldu.

 

Müsteşar Yardımcısı Yıldırım’dan sektöre özel OSB için destek sözü

AİMSAD Heyeti’nin bir sonraki uğrak noktası; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım oldu. Yıldırım’ı makamında ziyaret eden AİMSAD temsilcileri, Müsteşar Yardımcısı ile de ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörüne, AİMSAD, üyeleri ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardı.

Bu kapsam içinde, sohbet esnasında gündeme gelmesi üzerine ağaç işleme sektörü ve yan sanayisine özel bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) üzerinde de görüşüldü; sektörün beklentileri ve ihtiyaçları dile getirildi. Konuya oldukça ılımlı yak-laşan Müsteşar Yardımcısı,        AİMSAD üye firmalarının konuya ilgilisini somut halde ortaya koyan bir çalışma yapılarak Bakanlık ile paylaşılması halinde bu konuda sanayicilere yardımcı ve destek olunmasının başlıca görevleri arasında yer aldığını bildirdi. Ramazan Yıldırım ayrıca, OSB bölgeleri belirlenirken tarım arazisi olmamasına, fay hatlarına denk gelmemesine, Tuzla gibi aşırı talep olan ve ancak yerleşim bölgesi yapısı itibariyle konum olarak OSB kurulumu için çok da uygun olmayabilecek yerlerin tercih edilmemesine özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Yıldırım, Bursa, Bolu, Bilecik ve yakın çevrelerinin; Ankara bölgesindeki alt yapısı hazır veya tamamlanmış olan bazı yeni OSB oluşumlarının da değerlendirilebileceği önerisini getirdi.

AİMSAD Yetkilileri, Müsteşar Yardımcısı Yıldırım’a kendilerini kabullerinden ve faydalı yönlendirme- lerinden ötürü teşekkür ederek; bir sonraki ziyaretlerini gerekli çalışmaları da tamamlandıktan sonra gerçekleştireceklerini bildirdi. Müsteşar Yardımcısı Yıldırım’ın 10-14 Ekim 2015 tarihleri arasında TÜYAP Büyükçekmece Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek 28. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı’na da davet edildiği görüşmede fuar açılışının; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından yapılmasından da büyük onur duyulacağı ifade edildi.

Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennilerinin sunulması, günün anısına hazırlanan plaketin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat ve İhracat Genel Müdürlükleri ile görüşüldü

AİMSAD Heyeti’nin Ankara temaslarındaki üçüncü durağı; T.C. Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü oldu. İthalat Daire Başkanı Mehmet Esabil Yurdakul ve İthalat Makine Şubesi Müdürü Akif Gök ile görüşen AİMSAD Heyeti, kendileri ile ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörü, AİMSAD, Dernek üyeleri ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler paylaştı. Bu çerçevede, halihazırda 45 üyesi bulunan    AİMSAD’ın imalatçı firma ağırlıklı bir dernek olduğu ve T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu birçok sektörel bilgiyi derleyerek Bakanlık çalışmalarına destek sağlayabileceği ifade edildi. Bu kapsamda AİMSAD’ın özellikle de “İkinci El Makine İthalatı” ile ilgili duyuru sistemine dahil edilmesi talep edilerek, ülkenin makine çöplüğüne dönmemesi için AİMSAD’ın da taşın altına elini koyma arzusunda olduğu bildirildi.

AİMSAD yetkilileri tarafından, tüm Bakanlık temsilcilerine olduğu gibi, T.C. Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerine de AİMSAD’ın misyon ve vizyonunu; kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini; kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarını; mevcut ve gelecek dönem projelerini; yurt içi ve yurt dışı temsil faaliyetlerini; sektörün genel ve istatistiki özelliklerini ortaya koyan “AİMSAD Tanıtım ve Faaliyet Raporu” takdim edildi. Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennilerinin sunulması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

 

AİMSAD “UR-GE Projes Tanışma Toplantısı” gerçekleşti

AİMSAD Heyeti’nin Ankara’daki son ziyaret noktası; T.C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü oldu. AİMSAD’ın başvuruda bulunduğu, 15 üye firmayı ihracata yönelik olarak bir araya getiren Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında İhracat Genel Müdürlüğü, KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanı Ahmet Canlı ve İhracatı Geliştirme Uzmanı Ümit Ateşağaoğlu ile görüşüldü.

Projelerin değerlendirme süreci öncesinde ilgili sivil toplum kuruluşlarını davet ederek kendileri ile tanışma ve proje yönetme kapasiteleri hakkında görüş sahibi olma gayeleri bulunduğunu belirten Bakanlık yetkililerine AİMSAD, üyeleri ve faaliyetleri hakkında kısa bir sunum yapıldı ve “AİMSAD Tanıtım ve Faaliyet Raporu” takdim edildi. Toplantı, AİMSAD Heyeti tarafından İhracat Genel Müdürlüğü’ne iletilen, özellikle AR-GE, ÜR-GE ve yurt dışında ortak temsil ofisi açmaya yönelik destekler gibi sektörün ihtiyaç duyduğu temel destek kalemleri hakkındaki yapıcı önerileri ve karşılıklı iyi niyet temennileri ile sona erdi.