AİMSAD 2016 yılını, bünyesindeki Fuar Komitesi; Basın, Yayın ve Tanıtım Komitesi; Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi; İmalatçılar Komitesi; İthalatçılar Komitesi ve Takımcılar Komitesi ile yine dolu dolu geçirecek.  Sektöre katkı sağlayacak çalışmalara imza atmak amacıyla aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren bu altı komite,  üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanıyor.

AİMSAD’ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkinliğini ve çeşitliliğini arttırmak;   AİMSAD Tüzüğü çerçevesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda üye firma görüşlerini de alarak sektöre katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak hedefiyle oluşturduğu komiteler 2016 yılı çalışmalarına başladı.

AİMSAD’ın halihazırda aktif olarak görev yapan altı komitesi bulunuyor. AİMSAD Komiteleri çalışmalarını,  AİMSAD Yönetim Kurulu tarafından 15 Eylül 2015 tarihinde kabul edilen “AİMSAD Komiteleri’nin İşleyiş Usulü ve Çalışma Esasları” çerçevesinde yürütüyor ve buna istinaden üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanıyor. Komitelerin kuruluş amaçları, faaliyetleri ve üyeleri ise şu şekilde:

Fuar Komitesi: Başta her yıl ekim ayında İstanbul’da, TÜYAP Büyükçekmece Fuar ve Kongre Merkezi’nde REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş. organizatörlüğünde gerçekleştirilen Ağaç İşleme Makinesi Fuarı olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında AİMSAD tarafından desteklenen fuarlar ile ilgili koordinasyon ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek üzere kurulmuş komitedir. AİMSAD üye firmalarından aldığı görüş ve talepler doğrultusunda fuar organizatörü firmalar ile tesis ettiği “Ortak Fuar Komiteleri” vasıtasıyla bahis konusu münferit fuarların başarılı geçmesi yönünde çalışmalar yapıyor. 2014 ve 2015 yıllarında kendi içinde beş toplantı yapan Fuar Komitesi, 2016 yılındaki ilk toplantısını ise 18 Şubat 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

BAŞKAN Sami TARLABAŞI MAKEL Mobilya Mak. San. Tic. A.Ş.
ÜYE Nizamettin COŞKUN UNİMAK Mühendislik Hizm. ve Makine San. Tic. Ltd. Şti.
ÜYE Ahmet YİRMİBEŞ AC İhracat İth. ve Paz. Ltd. Şti.
ÜYE İsmet TOKTAŞ AES Elektronik Makine San. Tic. Ltd. Şti.
ÜYE Mustafa ACIPAYAMOĞLU ALTERNATİF Mak. San. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.

Basın, Yayın ve Tanıtım Komitesi: AİMSAD’ın resmi süreli yayın organı olan ve iki ayda bir yayımlanan AİMSAD Dergisi başta olmak üzere mevcut ve gelecekte yayımlanabilecek tüm AİMSAD yayınlarının süreçlerinden, AİMSAD’ın kurumsal internet sitelerinden, yazılı ve görsel basın ile olan ilişkilerinden ve AİMSAD faaliyetlerinin tanıtımından sorumlu olmak üzere kurulmuş komitedir. 2015 yılında kendi içinde dokuz toplantı yapan Basın-Yayın ve Tanıtım Komitesi,  2016 yılındaki ilk iki toplantısını 21 Ocak ve 5 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

BAŞKAN Gürkan NECİPOĞLU AS METAL Ağaç Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
ÜYE Mustafa Sabri EROL TÖRK Makine San. ve Tic. A.Ş.
ÜYE Ahmet Yesari YERLİ LEITZ Kesici Takımlar San. ve Tic. A.Ş.

Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi: AİMSAD’ın eğitim faaliyetlerindensorumlu olmak  ve AİMSAD üye firmalarının satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirirken yaşadıkları sıkıntıların çözümüne yönelik faaliyetler gerçekleştirmek üzere kurulmuş komitedir. Komite halihazırda, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İŞKUR işbirliği ile tasarlanan “Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli” projesi kapsamında Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte çalışmalar yürütüyor. Diğer bir taraftan da, tasarladığı sektörel “Gereksinim Anketi” ile AİMSAD üyesi firmaların ve müşterilerinin satış sonrası hizmetler konusunda yaşadıkları sıkıntıları tespit ederek, gerekli çalışmalara başlamak üzere hazırlıklar yapıyor. Bunlara ek olarak, Komite’nin 2016 yılı programı içinde; sektöre yönelik olarak üç farklı konuda bilgilendirme niteliğinde eğitim, panel ve seminer yapılması da yer alıyor. 2015 yılında kendi içinde bir toplantı yapan Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi,  2016 yılındaki ilk toplantısını ise 20 Ocak 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

BAŞKAN Dr. Serkan NECİPOĞLU AS METAL Ağaç Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
BAŞKAN

YRD.

Serkan KAYA Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ÜYE Mustafa Sabri EROL TÖRK Makine San. ve Tic. A.Ş.
ÜYE Hakan ALTUN BSA Mak. İnş. ve Bil. Tic. Ltd. Şti.
ÜYE Cumhur ARSLANOĞLU TERVELLİ End. Ürünler DIŞ Tic. Ltd. Şti.
ÜYE Gökalp Aybey TUNÇELLİ AES Elekt. Mak. San. ve Tic. A.Ş.
ÜYE Prof. Dr. Tuncer DİLİK İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Orman Mühendisliği Bölümü

İmalatçılar Komitesi: AİMSAD Tüzüğü’nde belirtilen; imalatçı firmaların geliştirilmesine, katma değeri yüksek ürünlerin imalatı yönünde desteklenmesine, ihracatın artırılmasına ve imal edilen ürünlerin yurt dışına satışında kaliteli “Türk Makinesi” algısının oluşturulmasına yönelik projeler oluşturmak amacıyla kurulmuş komitedir. İmalatçılar Komitesi, ilk toplantısını 5 Şubat 2016 tarihinde Bursa’da gerçekleştirdi.

BAŞKAN Merdan ŞEREFLİ ÜSTÜNKARLI Makine A.Ş.
BAŞKAN YRD. Mevlüt DİNÇ DİNÇMAK Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
ÜYE İsmet TOKTAŞ AES Elektronik Makine San. Tic. Ltd. Şti.
ÜYE Ali Can TURAN TURANLAR Mak. San. ve Tic. A.Ş.
ÜYE Gürkan NECİPOĞLU AS METAL Ağaç Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

İthalatçılar Komitesi: İthalatçılar Komitesi, ithalatta karşılaşılan sorunlar, gümrüklerde yaşanan geçici depolama sıkıntıları, müşteriler tarafından talep edilen ve makinenin çalışması için gerekli olan yağ ithalatında yaşanan sorunlar, fuarlara geçici kabul ile getirilen makineler için ödenen teminatların iadesinin uzun sürmesi gibi konuları ele almak ve çözümlemek üzere kurulmuş komitedir. Komite, ilk toplantısını kendi içinde ve 18 Şubat 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

BAŞKAN Cumhur ARSLANOĞLU TERVELLİ End. Ürünler DIŞ Tic. Ltd. Şti.
BAŞKAN YRD. Bülent ESEN TURHAN Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
ÜYE Sami TARLABAŞI MAKEL Mobilya Mak. San. Tic. A.Ş.
ÜYE Kenan ARICI LIGNO Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
ÜYE Ahmet YİRMİBEŞ AC İhracat İth. ve Paz. Ltd. Şti.

Takımcılar Komitesi: Kesici takım ve takım tutucu imalatçısı ve satıcısı konumundaki AİMSAD üye firmaları için eğitim, istatistik, teknik, iş güvenliği ve benzeri alanlarda çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek üzere kurulmuş komitedir. Takımcılar Komitesi, ilk toplantısını kendi içinde ve 24 Şubat 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

BAŞKAN Cem GÜL LEITZ Kesici Takımlar San. ve Tic. A.Ş.
BAŞKAN YRD. Tunç AKTEKİN BUP Kesici Takımlar San. Tic. Ltd. Şti.
ÜYE Necati TÜRKSEVER NETMAK Kesici Takım İmalat Paz. Ltd. Şti.

“Alt Çalışma Grupları” da oluşturuluyor

AİMSAD Komiteleri kendi bünyelerinde yürüttükleri münferit toplantı ve çalışmalarına ek olarak; diğer komiteler ile ortak çalışmalar da yapıyor. Ayrıca gerekli olması halinde komitelerden görevlendirilecek kişiler ile farklı “Alt Çalışma Grupları” oluşturulabiliyor. Bu kapsamda, yakın zamanda AİMSAD Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler; İmalatçılar ve İthalatçılar Komiteleri’nin her birinden seçilecek üyelerden oluşan bir Alt Çalışma Grubu oluşturulması; bu grubun “Kalite ve Emniyet Yönetimi” ile ilgili çalışmalar yürütmesi planlanıyor.