AİMSAD’ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkinliğini ve çeşitliliğini arttırmak, AİMSAD Tüzüğü çerçevesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda üye firma görüşlerini de alarak sektöre katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak hedefiyle oluşturduğu komiteler 2016 yılı çalışmalarını tamamlayarak, 2017 faaliyetlerine başladı.

AİMSAD 2016 yılını, bünyesindeki Fuar Komitesi, Basın, Yayın ve Tanıtım Komitesi, Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi, İmalatçılar Komitesi, İthalatçılar Komitesi ve Takımcılar Komitesi ile yoğun bir faaliyet ajandasıyla yine dolu dolu geçirdi.

AİMSAD’ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkinliğini ve çeşitliliğini arttırmak; AİMSAD Tüzüğü çerçevesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda üye firma görüşlerini de alarak sektöre katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak hedefiyle oluşturduğu komiteler 2016 yılı çalışmalarını tamamlayarak, 2017 faaliyetlerine başladı.

AİMSAD’ın hali hazırda aktif olarak görev yapan altı komitesi bulunuyor. AİMSAD Komiteleri çalışmalarını, AİMSAD Yönetim Kurulu tarafından 15 Eylül 2015 tarihinde kabul edilen “AİMSAD Komiteleri’nin İşleyiş Usulü ve Çalışma Esasları” çerçevesinde yürütüyor. Komitelerin kuruluş amaçları ve 2016 yılı faaliyetleri ise şu şekilde:

Fuar Komitesi: Başta her yıl ekim ayında İstanbul’da, TÜYAP Büyükçekmece Fuar ve Kongre Merkezi’nde REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş. organizatörlüğünde gerçekleştirilen Ağaç İşleme Makinesi Fuarı ile TÜYAP Fuarcılık organizatörlüğünde Anadolu illerinde gerçekleştirilen Ağaç İşleme Makinesi Fuarı olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında AİMSAD tarafından desteklenen fuarlar ile ilgili koordinasyon ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek üzere kurulmuş komitedir.

AİMSAD üye firmalarından aldığı görüş ve talepler doğrultusunda fuar organizatörü firmalar ile tesis ettiği “Ortak Fuar Komiteleri” vasıtasıyla söz konusu münferit fuarların başarılı geçmesi yönünde çalışmalar yapıyor. 2016 yılında kendi içinde üç toplantı yapan Fuar Komitesi, ortak fuar komiteleri çerçevesinde ise beş toplantı gerçekleştirdi.

Basın, Yayın ve Tanıtım Komitesi: AİMSAD’ın resmi süreli yayın organı olan ve iki ayda bir yayımlanan AİMSAD Dergisi başta olmak üzere mevcut ve gelecekte yayımlanabilecek tüm AİMSAD yayınlarının süreçlerinden, AİMSAD’ın kurumsal internet sitelerinden, yazılı ve görsel basın ile olan ilişkilerinden ve AİMSAD faaliyetlerinin tanıtımından sorumlu olmak üzere kurulmuş komitedir. 2016’da Ağaç İşleme Makinesi Fuarı’na katılan 48 AİMSAD Üyesi firma stantlarının 360 Derece video ve resimleri ile firma yetkilileriyle röportaj yapılması çalışmasına imza attı. Fuar sonunda ortaya çıkan Tanıtım Filmi, sektör tarafından beğeniyle izlendi.

Basın-Yayın ve Tanıtım Komitesi’nin diğer bir çalışması ise İthalatçılar Komitesinde ortaya atılan fikir çerçevesinde Şubat ayı içinde faaliyete geçecek olan www.aimsadstore.com sitesi oldu. 2016 yılında kendi içinde 14 toplantı yapan Basın-Yayın ve Tanıtım Komitesi, 2017 yılındaki ilk iki toplantısını ise 26 Ocak tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi: AİMSAD’ın eğitim faaliyetlerinden sorumlu olmak ve AİMSAD üye firmalarının satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirirken yaşadıkları sıkıntıların çözümüne yönelik faaliyetler gerçekleştirmek üzere kurulmuş komitedir. Komite halihazırda, AİMSAD üyesi firmaların ve müşterilerinin satış sonrası hizmetler konusunda yaşadıkları sıkıntıları tespit ederek, gerekli çalışmalara başlamak üzere hazırlıklar yapıyor. Ayrıca, Türkiye çapındaki tüm akademisyen ve yüksek okul öğretmenlerini kapsayan ve güncel teknolojilerle ilgili bir seminer çalışması yürütüyor. Bunlara ek olarak, Komite’nin 2017 yılı programı içinde; sektöre yönelik olarak farklı konularda bilgilendirme niteliğinde eğitim, panel ve seminer gerçekleştirmesi de yer alıyor. 2016 yılında kendi içinde üç toplantı yapan Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi, 2017 yılında da İstanbul’da iki toplantı gerçekleştirmiştir.

İmalatçılar Komitesi: AİMSAD Tüzüğü’nde belirtilen; imalatçı firmaların geliştirilmesine, katma değeri yüksek ürünlerin imalatı yönünde desteklenmesine, ihracatın artırılmasına ve imal edilen ürünlerin yurt dışına satışında kaliteli “Türk Makinesi” algısının oluşturulmasına yönelik projeler oluşturmak amacıyla kurulmuş komitedir. Üreticilerin komite tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde denetlenmesi ve kriterlere uyan firmaların sertifikalandırılması yönündeki çalışmalarına devam eden Komite, 2016 yılında kendi içinde dört toplantı gerçekleştirdi.

İthalatçılar Komitesi: İthalatçılar Komitesi, ithalatta karşılaşılan sorunlar, gümrüklerde yaşanan geçici depolama sıkıntıları, müşteriler tarafından talep edilen ve makinenin çalışması için gerekli olan yağ ithalatında yaşanan sorunlar, fuarlara geçici kabul ile getirilen makineler için ödenen teminatların iadesinin uzun sürmesi gibi konuları ele almak ve çözümlemek üzere kurulmuş komitedir. Komite 2016 yılında, AİMSAD üyelerinin stoklarında bulunan yeni ve kullanılmış ürünlerin yurtdışı satışına yönelik bir portal oluşturulması fikrini ortaya attı ve AİMSAD Yönetim Kurulu’nun bu fikri benimsemesiyle çalışmalar başlatıldı. Komite, kendi içinde 2016 yılında iki toplantı gerçekleştirdi.

Takımcılar Komitesi: Kesici takım ve takım tutucu imalatçısı ve satıcısı konumundaki AİMSAD üye firmaları için eğitim, istatistik, teknik, iş güvenliği ve benzeri alanlarda çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek üzere kurulmuş komitedir. Takımcılar Komitesi, 2016 yılında kendi içinde 2 toplantı yaptı.