“Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ” çerçevesinde görev yapmakta olan Makina Teknik Komitesi’nin (MAKTEK) 27. Toplantısı, 5 Aralık 2016’da Ankara’da gerçekleştirildi.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni binasında yapılan toplantıda, ağaç işleme ve yan sanayi sektörünü AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak temsil etti.

MAKTEK’in 27. Toplantısı; 2006/

42/AT sayılı Makine Emniyet Yönetmeliği kapsamında yer alan konularda ve makinelerle ilgili olabilecek diğer teknik mevzuat ve uygulamalar ile sektörel hususlarda karşılaşılabilecek sorunların çözümlenmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili sivil toplum kuruluşları ve makine sanayi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB), Sanayi Genel Müdürlüğü (SGM), Sektörler I Daire Başkanı Fuat Şimşek yönetiminde yapılan toplantının ilk gündem maddesi çerçevesinde, AİMSAD’ın MAKTEK’e asil üyelik başvurusu gündeme alındı ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

İkinci gündem maddesi çerçevesinde ise 2017-2020 yıllarını kapsayan ve AR-GE ve İnovasyon, Rekabet Gücünün Geliştirilmesi ve Dış Ticaret Açığının Giderilmesi, Finansmana Kolay Erişim, Akıllı Üretim ile İnsan Kaynağının Geliştirilmesi gibi 5 ana başlıktan oluşan Makine Strateji Belgesi’nin onay için Bakanlıkta olduğu ve çok yakın zamanda yayımlanmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca, zorunlu kapsamda olan standartların zorunluluktan kaldırılması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü tarafından 2016 yılı denetim faaliyetleri sonuçları ve koordinasyonunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın- dan yürütülen D-8 Teşkilatı’nın 9-11 Mayıs 2016 tarihleri arasında Mısır’da gerçekleştirilen 5. Toplantısında alınan kararlar görüşüldü.