“Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ” çerçevesinde görev yapmakta olan Makina Teknik Komitesi’nin (MAKTEK) 26. Toplantısı; 24 Aralık 2015’te Ankara’da gerçekleştirildi. Orman Ürünleri Kağıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesi’ne (ORKAMOTEK) üye olan Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD), MAKTEK 26. Toplantısı’na ilk kez ve “Gözlemci Üye” olarak davet edildi. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni binasında gerçekleştirilen toplantıda, ağaç işleme ve yan sanayi sektörünü   AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol ve AİMSAD Genel Sekreteri Gamze Taşpolat Altınyay temsil etti.

2006/42/AT sayılı Makine Emniyet Yönetmeliği kapsamında yer alan konularda ve makineler ile ilgili olabilecek diğer teknik mevzuat ve uygulamalar ile sektörel hususlarda karşılaşılabilecek sorunların çözümlenmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili sivil toplum kuruluşları ve makine sanayi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen MAKTEK’in 26. Toplantısı; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB), Sanayi Genel Müdürlüğü (SGM), Sektörler I Daire Başkanı Fuat Şimşek yönetiminde yapıldı.

Bir sonraki MAKTEK toplantısı Mart ayında

Toplantı gündemini; MAKTEK’e bağlı olarak görev yapan Alt Çalışma Grupları tarafından yürütülen çalışmalar; 2016-2019 dönemi için hazırlanan ve belirlenen 5 temel hedef altında tesis edilen 27 eylemden oluşan yeni “Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” taslağının hazirun ile paylaşılması oluşturdu. Toplantıda ayrıca makine sektörüne yönelik 2015 ve 2016 yılı piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri hakkında bilgi verilirken; Bakanlık uhdesinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü bünyesinde kurulmakta olan ve Türk sanayi sektörlerine örnek teşkil etmesi hedeflenen Motor Mükemmeliyet Merkezi’nin tanıtımı konuları da ele alındı. Bir sonraki MAKTEK toplantısının 2016 yılı Mart ayında gerçekleştirilmesi ve bu toplantıda AİMSAD’ın MAKTEK’e tam üye olmak üzere başvuruda bulunması planlanıyor.