25 Ağustos 2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca AİMSAD, Orman Ürünleri Kağıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesi’ne (ORKAMOTEK) “doğal üye” statüsü ile kabul edildi. AİMSAD, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirli süreler ile düzenlenecek olan ORKAMOTEK toplantılarına katılım sağlayarak Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi sektörünü bu önemli komitede temsil edecek.

AİMSAD Genel Sekreteri Gamze TAŞPOLAT ALTINYAY, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; “ORKAMOTEK üyeliğimizin sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. ORKAMOTEK toplantılarında sektörü temsil etmenin yanı sıra, üyelerimizin iş ortağı ve müşteri grubu olan mobilya sektörü temsilcileriyle de aynı masada yer alacak, onları daha da yakından tanıma olanağı bulacağız. Bu tür platformlarda bir araya gelmek sektörümüz açısından, mobilya sektörünün bizim süreçlerimiz ile sıkıntıları veya sektörümüzden farklı beklentileri var ise bunları ilk ağızdan duyup öğrenmemiz için önemli bir fırsat teşkil edecek. Böylelikle iki sektör arasında kayda değer bir sinerji oluşacağını, ülkemizin hedeflediği üretim ve ihracat seviyelerinin yakalanabilmesi, ve hatta ithalatı gerçekten gereken ürün grupları ile ilgili olarak da uygulamadaki sorunların çözümlenebilmesi adına tüm paydaşları memnun edecek yol haritaları ve iş birliktelikleri ortaya çıkacağını değerlendiriyoruz” dedi.

AİMSAD Genel Sekreteri, Orman Ürünleri Kağıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesi’nin (ORKAMOTEK) temel çalışma alanlarını ve görevlerini ise şu şekilde sıraladı:

· Orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ile ilgili mevzuat dahilinde; üretim, ithalat veya ihracat yapan sektörlerin mevcut durumunu tespit etmek,

· Teknik mevzuat uyum sürecinde ve sonrasında ilgili yönetmelikler ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi akışını sağlamak,

· İlgili mevzuatlar kapsamında; orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ürünlerinin kontrolü için ihtiyaç duyulan gerekli ölçüm cihazlarını, test ve laboratuarları tespit etmek, mevcut laboratuarların koordinasyonunu sağlamak,

· Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlar ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi sektörlerini ilgilendiren toplantılara katılım sağlamak için, ilgili kurum ve sektör temsilcilerini belirleyerek, Bakanlığa öneride bulunmak,

· Gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuatın taslaklarını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini Bakanlığa bildirmek,

· Orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ile ilgili mevzuatın uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek Bakanlığın bilgisine sunmak.

AİMSAD’ın ORMAKTEK üyeliğinin ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörleri adına çok olumlu bir gelişme olduğunu değerlendiren Gamze TAŞPOLAT ALTINYAY, ORKAMOTEK bünyesinde şevkle çalışacaklarını ifade ederek, AİMSAD olarak bir makine sektörü derneği olmaları sebebiyle ORKAMOTEK’in yanı sıra Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) bünyesinde de aktif görev üstlenmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

“Ağaç işleme makine ve yan sanayisi sektörü çok kilit bir sektör” diyen AİMSAD Genel Sekreteri, mobilya sektöründeki bazı sıkıntıların aşılmasının genel makine sanayi sorunlarının çözümünden de geçtiğini vurgulayarak “İster takım tezgahları, ister tekstil veya tarım makineleri, isterse iş makineleri olsun; makine sektörü temsilcilerinin serzenişleri az çok aynı. Sektördeki görüşler temelde örtüşüyor ve bu sebeple MAKTEK bünyesinde de yer almak ve konularımıza daha geniş bir perspektiften bakarak, bunları tüm açılarıyla ele alarak en kısa süre içerisinde çözüme ulaştırmak istiyoruz” dedi.