TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Karataş, Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının, gayrisafi milli hasıla içerisinde dünyada Çin’den sonra en hızlı artıran ülke olduğunu söyledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (TÜBİTAK) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı ve Horizon 2020 Programı Ulusal Koordinatörü Hakan Karataş, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyona ilişkin yatırımlarını artırdığını bildirdi.

Karataş, Trakya Üniversitesi (TÜ) Teknoloji Transfer Ofisi’nce Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Avrupa’ya Açılan Kapı Trakya’da Horizon 2020” toplantısında yaptığı konuşmada, bugün her alanda araştırma ve inovasyonun önemli bir adım olduğunu söyledi.

Türkiye’nin son yıllarda Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı kaynağı sistematik bir biçimde artırdığını belirten Karataş, “Türkiye, son 10 yılda Ar-Ge harcamalarını gayrisafi milli hasıla içerisinde dünyada Çin’den sonra en hızlı artıran ülke olmayı başarmıştır. Bu anlamda toplam Ar-Ge harcamalarının büyüklüğüne baktığımızda da Avusturya, Belçika, Finlandiya ve Belçika gibi ülkeleri geride bırakmış bulunuyoruz.” diye konuştu.

Sadece harcama konusunda değil, araştırmacı sayısında da 2003’ten bu yana 3 kat artış söz konusu olduğunu dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

“Çıktılar konusunda ise özellikle uluslararası yayınlarda Türkiye’nin 2.5 katlık bir artış sergilediğini görüyoruz. Aynı dönemde patent başvurularında 6 katlık yani 2 bin 200 civarından 12 bin civarına gelen bir ilerleme kaydettiğimizi söyleyebiliriz. Bunların hiçbiri bizim için yeterli değil. Türkiye’nin çok daha ileri noktalara gitmesi için çalışmaları sürdürmeliyiz. Grostonlarca çimento üretip bunu gemiler yüküyle satarak karşılığında birkaç tane mikroçip alabilir bir ülke konumundan çok daha ileri bir noktaya ve katma değeri yüksek ürünler üretip bunu uluslararası pazarda satabilen güçlü bir ülke konumuna gelebilmesi için 2023 yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmamız gereklidir.”

Özel sektörün Ar-Ge yatırımları arttı

Karataş, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasının en az yüzde üçünün Ar-Ge ve inovasyona ayrılmasını ve bunun özel sektör tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin özel sektör ve girişimcilik odaklı bir ekosistem yaklaşımını benimsediğini dile getiren Karataş, “Bu ekosistem yaklaşımının ortasında, merkezinde ve göbeğinde girişimciler ve özel sektör bulunuyor. Bu tedbirlerin neticesinde özel sektörün Ar-Ge harcamaları da artış göstermiştir. Özel sektörde cumhuriyet tarihinde ilk defa Ar-Ge harcamalarının üniversite, yüksek öğretim ve kamu harcamalarını 2013’e göre geçtiğini görüyoruz” diye konuştu.

Toplantıya, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.