Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “2017 bütçesinde KOSGEB ile küçük ve orta ölçekli sanayiciye 1,1 milyar lira destek vereceğiz. Bunun önemli bir kısmını teknoloji üretmek isteyen KOBİ’lere ayıracağız.” dedi.

Bakan Özlü, Mimar ve Mühendisler Grubu’nun (MMG) düzenlediği Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya ve şartlar dolayısıyla ülkede uluslararası ilişkilerle ilgili politik bir gündem olduğunu, ancak inovasyon, teknoloji ve Ar-Ge’nin daha çok konuşulması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin dış ticaret ve cari açığı olduğunu ancak en büyük açığın teknolojide bulunduğunu belirten Özlü, “Türkiye’nin teknoloji açığı var. Ne zaman ki teknoloji açığını kapatırsak otomatik şekilde Türkiye’nin dış ticaret ve cari açığı kapanacak. Bunda emin olun.” dedi.

2015 yılı Ar-Ge harcaması rakamlarına değinen Özlü, “Geçen yıl 20 milyar 600 milyon lira civarında Ar-Ge harcamamız oldu. Bu Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 1,06’sına tekabül ediyor. Bu rakam yetersiz olsa da Cumhuriyet tarihimizde bir rekoru ifade ediyor. Dolayısıyla Ar-Ge’ye ciddi bir meblağ harcıyoruz. Bundan sonra da bu yöndeki harcamalarımız devam edecek.” diye konuştu.

‘İnovasyon ruhunu ateşlemek için çalışıyoruz’

Küresel bir araştırmada büyük şirketlerin üst yöneticilerinin (CEO) yüzde 80’inin mevcut ürünlerinin piyasa tarafından üç yıl daha talep göreceğinden emin olmadığını söylediğini aktaran Özlü, dünyadaki en büyük firma ve en değerli marka gibi listelerde teknoloji şirketlerinin ağırlığının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Özlü, “Dolayısıyla Türkiye’de yenilikçi firmalarımızın zuhur etmesine, mevcutlarının da korunmasına imkan sağlayacak ortamları oluşturmak durumundayız.” dedi. Bakan Özlü, 2011 yılında “Endüstri 4.0” konseptinin ortaya çıktığını, bunun batılı endüstrilerin doğudaki endüstrilere karşı imalat yöntemlerini geliştirip daha düşük maliyetle rekabetçi olabilmeleri esasına dayandığını ifade etti.

Bu yılı Meclis’ten çok sayıda yasa çıkardıklarına değinen Özlü, “Ancak bunlar, bir kısmının ikincil mevzuatı yani uygulama esasları henüz yürürlüğe girmediği için sanayicilerimizin istifade etmesi noktasında piyasaya nüfuz etmedi. O bakımdan çıkardığımız yasaların ikincil mevzuatları yani uygulama esasları gündemimizde. Bunları da yayınladığımızda inşallah Ar-Ge yapmak isteyen sanayicilerimize ciddi destekler söz konusu. Bunlardan faydalanılmasını istiyoruz.” diye konuştu.

‘KOBİ’lerimize destek vereceğiz’

2017 bütçesinde KOSGEB ile küçük ve orta ölçekli sanayiciye 1,1 milyar lira destek vereceklerini belirten Özlü, “Bunun önemli bir kısmını teknoloji üretmek isteyen KOBİ’lere ayıracağız. Özellikle yurt dışından ithal ettiğimiz kalemler üzerinde yoğunlaşacağız. Belirli yeteneği olan KOBİ’lerimize destek vereceğiz. Önce ithalin önüne geçmek, bilahare de bu KOBİ’lerimizin ihracatçı olmalarının yolunu açacağız.” ifadelerini kullandı.

İktidara geldikleri 2002 yılında Türkiye’de sadece iki teknopark bulunduğunu, bugün bu sayıyı 64’e çıkardıklarını anlatan Özlü, “Teknoparklarda çok sayıda araştırmacı çalışıyor. Yine Ar-Ge merkezlerini destekliyoruz. Şu anda 289 Ar-Ge merkezi var. Önümüzdeki dönemde bu sayının ilk aşamada 500’e, ikinci aşamada da bine ulaşmasını hedefliyoruz. Devletin Ar-Ge merkezleri ve teknoparklara destekleri var. Bu desteklerden faydalanılmasını arzu ediyoruz.” şeklinde konuştu.