TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Vergi Affı Borç Yapılandırmaları Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yasayla, hangi türden olursa olsun tüm borçlar yeniden yapılandırma kapsamına alındı.

7440 Sayılı Borç Yapılandırma Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları yapılandırma kapsamına alındı.

Yasa kapsamında vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacak ve hesaplanan borcun ödemesi gerçekleştirilecek. Vergi aslına bağlı cezaların tamamı, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının ise 50’si silinecek. Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borç ödenecek. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine yine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacak ve hesaplanan borç ödenecek. Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme imkanı sunulacak. Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları vb. ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılacak.

Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacaklar yapılandırılacak, 2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak. Yapılandırılan tutarlar peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitlendirilecek. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından yüzde 25 indirim yapılacak. Matrah ve/veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler peşin veya aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenecek. Tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerde yüzde 10 indirim yapılacak.

İşletme kayıtları (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş vb.) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilecek. Her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince araç muayene izni verilecek. Araç muayenesini yaptırmamış olanlara 30.09.2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanacak. Yapılandırılan borçlar anlaşmalı bankaların kredi kartı ile ödenebilecek.