Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtlar tablosunda yer alan ücretleri 2017 yılı için yeniden belirledi. Buna göre, pasaport defteri 94 lira, ehliyet 117 lira, evlilik cüzdanı ise 86 lira olacak.

Değiştirme nedeniyle verilen TC kimlik kartları için 16 TL, eğer kayıp nedeniyle düzenleniyorsa 32 TL bedel öngörülüyor.

Gelecek yıl, noter kağıtları ve beyanname için 9.50 TL, protesto, vekaletname ve re’sen senet için 19 TL, her bir banka çeki yaprağı için ise 5.60 TL bedel ödenecek.

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                       Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı                                                                                            9,50
b) Beyanname                                                                                              9,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                  19,00

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 – Pasaportlar                                                                                             94,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                                 63,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 –(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                            16,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                            16,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                           32,00

7 – Aile cüzdanları                                                                                      86,00

8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 – Sürücü belgeleri                                                                                  117,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                            117,00

11 – Motorlu araç trafik belgesi                                                              117,00

12 – Motorlu araç tescil belgesi                                                              88,00

13 – İş makinesi tescil belgesi                                                                 85,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                5,60

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                          8,50

16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)   63,00

17 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)   63,00