Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Hazinenin ihracatçıya yüzde 100, KOBİ`lere ise yüzde 85 kefalet sağlayacak yeni kredi garanti mekanizmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Hazine, reel ekonomiyi desteklemek için yeni bir adım daha atıyor. Yeni dönem uygulamasında Hazine kredilere %100’e varan oranlarda kefil oluyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazinenin ihracatçıya yüzde 100, KOBİ’lere ise yüzde 85 kefalet sağlayacak yeni kredi garanti mekanizmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Şimşek, Hazine garantörlüğünde krediyle finansmana erişimindeki sıkıntıların giderileceğini, bankaların da kredi maliyetlerinin düşürüleceğini bildirdi.

Bankanın firmaya kredi tahsisini uygun gördüğü anda Hazine kefaletini otomatikman doğacak. Sadece bir gün içinde kefalet talebinin karşılanması mümkün olacak. Hazine’ye kefalet için 2 milyar TL’lik kaynak tahsis edildi, bununla Hazine 20 milyar TL krediye kefalet verebilecek.

Şimşek, Hazine Müsteşarlığına portföy garanti sistemini mevcut sisteme ilave eden çalışma talimatını verdiğini hatırlatarak, KOBİ’lerin 2008 küresel finans krizinde krediye erişimde yaşadıkları sorunun çözümü için 2009’da hayata geçirilen kredi kefalet sisteminin tamamen değiştirilerek daha etkin hale getirildiğini söyledi.

Çalışmaları tamamlanan Bakanlar Kurulu karar taslağı ile kredi garanti mekanizmasının yeniden yapılandırıldığını, kefalet sisteminin de kapsamının genişlediğini bildiren Şimşek, bunun KOBİ’lere, ihracatçılara ve finans kurumlarına birçok yenilik, kolaylık ve avantajlar getirdiğine dikkati çekti.

Şimşek, mevcut durumda Kredi Garanti Fonu AŞ (KGF) tarafından uygulanan Hazine destekli kefalet sistemi ile istenilen hedeflere ulaşmanın mümkün görülmemesi üzerine köklü değişikliklerin yapılması ihtiyacının doğduğunu ifade ederek, yeni sistemde getirilen en önemli değişikliğin kefalette portföy garanti sisteminin uygulanması olduğunu, bununla KOBİ ve ihracatçıların bankanın talebi üzerine hiç beklemeksizin kendisine verilen kredi limiti içerisinde Hazine kefaletine sahip olacağını kaydetti.

KREDİ REYTİNG SİSTEMİ

Getirilen diğer bir değişikliğin de yüksek hacimli kredi kefaleti taleplerinde mevcut sistemde KGF bünyesindeki kredi onay komitelerinin kaldırılması olduğunu dile getiren Şimşek, “Bu komiteler yerine kredi reyting sistemine geçilecek ve yeni sistem ile mevcut sistemdeki kredi onay komitesinin neden olduğu zaman kaybı ve parasal maliyetler ortadan kaldırılacak. Bu da sisteminin daha verimli çalışmasına yol açacak.” diye konuştu.

Yeni sistemde kefalet kullandırılacak KOBİ ve ihracatçıların, KGF tarafından objektif kriterler ile belirleneceğini anlatan Şimşek, böylelikle çok daha hızlı Hazine kefaleti olanağının sağlanacağını kaydetti.

20 MİLYAR LİYA KADAR KREDİ İMKANI

Şimşek, işletmelerin kredi riskinin, daha yüksek kefalet oranları ile Hazine Müsteşarlığı tarafından paylaşılması sayesinde, finansal sistem tarafından daha az riskli olarak algılanacağını ifade ederek, Hazine kefaletinin işletmelerin daha düşük faiz oranları ile kredi kullanmaları imkanını da beraberinde getireceğini söyledi. Bununla ihracatçı ve KOBİ’lerin rahat nefes alacağını belirten Şimşek, bu amaçla Müsteşarlığa kefalet kullanımı için tahsis edilen 2 milyar liralık kaynağın tamamının kullanılabileceğini kaydetti. Şimşek, bu kaynakla KOBİ ve ihracatçılara 20 milyar liraya kadar kredi imkanı oluşturulabileceğini vurguladı.

BANKALARIN KREDİ MALİYETİ DÜŞECEK

Reform niteliğindeki düzenlemelerin sadece KOBİ’ler ve ihracatçılar için değil, finans kurumları için de önemli avantajları beraberinde getirdiğine dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti:

“Bilindiği üzere bir finansal kurum bir işletmeye kredi sağladığında bu işletmenin içerisinde yer aldığı risk grubuna bağlı olarak bankacılık mevzuatı kapsamında karşılık ayrılması gerekmektedir. Ayrılan bu karşılıklar sermaye yeterliliğine olumsuz etki ederken, bu nedenle bankalar sağlam teminatı olan işletmelere öncelik vermektedir. Kredi talebinde bulunan işletmenin sahip olduğu teminatlar, teminatların türüne ve miktarına oranla ayrılan karşılık miktarını ya artırmakta ya da azaltmaktadır. Hazine kefaletinin kredi teminatı olarak gösterilmesi krediyi arz eden bankanın daha az sermaye karşılığı ayırmasına ve kurumun daha etkin bir likidite ve sermaye yapısına sahip olmasına neden olacaktır. KOBİ ve ihracatçıların finansman sıkıntısının giderilmesini amaçlayan sistem ile bankaların kredi hacmi artacak ve düşen kredi maliyetleri, bankaların karlılıklarını artıracaktır.”