Mükelleflerin kişisel verilerinin korunmasının yanı sıra tebligat süresini de ciddi oranda azaltacak olan e-Tebligat uygulaması 1 Nisan’da başlayacak. Ücretli Yapılan tebligatlar, yeni  uygulamayla birlikte masrafsız hale gelecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Vergi Usul Kanunu ve ilgili  tebliğ hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, mükelleflerin elektronik  adreslerine tebliğ edilmesi olarak tanımlanan e-Tebligat uygulaması fiziki  ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğuracak.e-Tebligat başvurusunu, mükellefler, şahsen veya kanuni temsilcileri  aracılığıyla yapabileceği gibi özel yetki içeren noterden alınmış vekaletnameyle  vekili aracılığı ile de yapabilecek.

e-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik  ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş  sayılacak ve ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacak.

Mükellefler, https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak  daha önce bildirdikleri elektronik ortamdaki bilgilerini güncelleyebilecek.

MÜKELLEFE FAYDALARI

e-Tebligat uygulamasıyla mükelleflerin bilgi güvenliği ve kişisel  verilerinin korunması sağlanacak.

Belgenin içeriği başkaları tarafından değiştirilemeyecek. Ayrıca,  fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, yeni sistem ile saniyeler içinde  gerçekleştirilecek.

e-Tebligat sisteminde, tebligatın ne zaman yapıldığı, gönderen kurumun  ve alıcının kimliği, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğu  görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilaf yaşanmayacak. Tebligatlar herhangi  bir masraf gerektirmediğinden tasarruf sağlanacak.

SİSTEMDEN ÇIKMANIN ŞARTLARI  

Zorunlu veya ihtiyari olarak e-tebligat sistemine dahil olan  mükellefler ölüm, gaiplik veya tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının (nevi  değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi zorunlu haller dışında  sistemden çıkamayacak.

Sisteme dahil olmak zorunda olanlar zamanında bildirimde bulunmazsa  özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılacaklar. Bu mükelleflere kendiliğinden  oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ  edilerek e-Tebligat gönderimi başlatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı