Mükelleflere yönelik bildirim ve tebligatların elektronik yolla, hızlı ve etkin yapılmasını sağlayacak e-Tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu sayede hız, etkinlik ve verimlilik artarken, tebligatların ulaşım sorununun da ortadan kalkması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB), söz konusu uygulama ile tebligatlarını mükelleflere elektronik ortamda göndereceğini söyledi. Şimşek, halen kullanılan internet vergi dairesi içinde her mükellefin bir hesabının olacağını ve tebligatların, bu sistem üzerinden ulaştırılacağını kaydetti.

Şimşek, tebligat yapıldığında, mükellefin sisteme kayıtlı cep telefonuna veya e-mail adresine de bildirim gideceğini söyledi. Uygulamanın maddi boyutuna da dikkati çeken Şimşek, bu sayede yaklaşık 115 milyon liranın devletin kasasında kalacağını bildirdi.

Geliri 5 milyon TL’nin üzerindeki işletmelere zorunlu
Öte yandan milyarlarca sayfa kağıt tasarrufu, daha az karbon salınımı, mali süreçlerin hızlanması ve basitleşmesi gibi bir çok avantaj sağlayacak e-Arşiv kullanımı da 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle zorunlu hale geliyor. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve koruma izni alan, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan, 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı da 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Fatura Uygulaması’na geçmek zorunda.
433 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Fatura uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda korunması, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulama bütünü. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin ise öncelikle e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekiyor. Binlerce şirketi etkileyecek olan 1 Ocak 2016 itibariyle zorunlu hale gelen e-Arşiv uygulaması, süreçlerin şeffaf bir şekilde izlenebilmesinin yanı sıra, işletmelerin iş yükünü azaltırken, saklama alanı, arşivleme zorluğu gibi problemleri ortadan kaldırıp, mali tasarrufu da beraberinde getirecek. Tüm faturaların ikinci kopyalarının elektronik olması ile kırtasiye masrafları neredeyse sıfırlanırken, arşiv alanı problemi de çözülmüş olacak.

E- Arşiv yoksa fatura naylon sayılacak
e-Arşiv özellikle kayıt dışı ekonomiyi azaltmada ve naylon fatura gibi dolandırıcılık suçlarının önlenmesinde etkili bir rol oynayacak. Dahası, eğer fatura elektronik değilse artık naylon fatura sayılacak. Elektronik olarak her fatura takip edilebilecek. 10 yıl boyunca faturaları saklayabilecek olan sistemimiz ile bu dönemde milyarlarca faturanın saklanması gerçekleştirilecek. İşletmelere büyük maddi tasarruf getirisinin yanında e-Arşiv sistemi aynı zamanda hataları azaltmada, zaman kazanmada ve işlem hızlarında büyük gelişim sağlayacak. Geliri 5 milyon TL’nin üzerindeki işletmelere zorunlu kılınması, e-Arşiv için yalnızca daha başlangıçtır ve diğer işletmeleri sınırlamamaktadır. Tüm işletmeler, kırtasiye ve işgücü masraflarından kurtulmak, ayrıca çevreci bir yol benimsemek için e-Arşiv’e geçebilirler.

e-Arşiv nasıl işliyor?
Fatura verilerinin toplanması ile başlayan e-Arşiv süreci e-Fatura numarasının oluşturulması, ardından e-Fatura’nın oluşturulması, arşiv imzası olarak da bilinen e-İmza ile imzalama ve fatura görüntüsünün oluşturulması ile devam ediyor. Sonrasında müşteriye yine elektronik ya da basılı olarak iletilebilen faturanın elektronik kopyası e-Arşiv’de saklanıyor; aylık raporlama dönemlerinde otomatik olarak GİB’e gönderiliyor.