Ekonomik güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında geriledi. Endeks, 2009 yılı Nisan ayından (83,9) bu yana en düşük seviyeye indi.

Ekonomik güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında azalarak 89,2 değerinden 85,7 değerine düştü. Böylece ekonomik güven endeksi, 2009 yılı Nisan ayından (83,9) bu yana en düşük seviyeye indi.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, hizmet sektörü, reel kesim (imalat sanayi), inşaat sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ocak ayında hizmet sektörü güven endeksi 87,5 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 100,5 değerine, inşaat sektörü güven endeksi 74,8 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 95,9 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi ise Ocak ayında 66,9
değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında kullanılan alt endeks değerleri 2007 yılına çekilerek, daha önce 2012 Ocak ayından başlayan ekonomik güven endeksi serisinin veri derinliği artırıldı. Bu kapsamda, 2007 Ocak – 2011 Aralık dönemi için ekonomik güven endeksi ilk defa hesaplanmış, 2012 Ocak – 2016 Aralık dönemi için ise endeks değerleri revize edildi.