Resmi ilan ve reklamların Basın İlan Kurumunca elektronik ortamda İLANBİS aracılığıyla ilan verenlerden alınarak süreli yayınlara dağıtılmasına ilişkin hükümleri içeren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi ilan ve reklamların Basın İlan Kurumunca elektronik ortamda İlan Bilişim Sistemi (İLANBİS) aracılığıyla ilan verenlerden alınarak süreli yayınlara dağıtılmasına ilişkin hükümleri içeren Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, İLANBİS aracılığıyla resmi ilan ve reklamların kuruma gönderilmesi, bunların düzeltilmesi, teyit veya iptal edilmesi gibi işlemlerin yapılması için ilan veren tarafından iki kişiden az olmamak üzere yetkili kullanıcı belirlenecek.

İlan veren tarafından yetkilendirilen kullanıcılara ilişkin bilgilerin yer aldığı yetkilendirme yazısı Basın İlan Kurumu şube müdürlüklerine gönderilecek.

Kullanıcılar, resmi ilan ve reklamlara ait metin veya görselleri dijital teknolojilere göre kurum tarafından belirlenecek şekilde gönderecek.

Resmi ilanların tahmini bedelleri, ilan verenlerce yüklenen ilan metni ve yayın talimatı göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu’nun tespit ettiği yürürlükteki Resmi İlan Fiyat Tarifesine göre İLANBİS tarafından hesaplanacak.

Bu bedeller ilan verenler veya muhatapları tarafından kuruma peşin ödenecek.

Onaylanan ilanlarda değişiklik yapılamayacak

İlan verenler onay bekleyen resmi ilan ve reklamlar üzerinde her türlü değişiklik yapma ile iptal etme hakkına sahip olacak. İlan verenler onaylanan resmi ilan ve reklamlara ilişkin değişiklik yapamayacak.

İlan verenlerin İLANBİS’i kullanım hakkı sadece kendilerine ait olacak. İlan verenler kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremeyecek ve devredemeyecek.

Yönetmelik, 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.