Meclis’te kabul edilen Ticari İşlemlerde Taşınır Kanunu 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girecek. KOBİ’ler kredi çekerken taşınır varlıklarını teminat olarak gösterebilecek. 3.2 milyon tacir ve esnafın daha kolay finansmana erişmesi bekleniyor.

İşte yeni kanunu getirdikleri:

  • Rehin karşılığı finansman sağlayabilecek kredi müesseselerinin kapsamı genişletilerek, bankalar ve finansal kuruluşların yanı sıra, kredi ve kefalet sağlayan kamu veya özel kurum ve kuruluşları da kredi kuruluşları kapsamına alındı.
  • Tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü ve serbest meslek erbabı, kredi kuruluşundan taşınır rehini karşılığında kredi kullanabilecek.
  • Rehin sözleşmesi elektronik veya yazılı olarak düzenlenecek.
  • Rehin tutarına üst limit getirerek tüm taşınırlar yerine ihtiyaç kadar taşınırın rehnedilmesi zorunlu kılındı.
  • Yabancı para birimi üzerinden rehin kurulabilmesine imkan sağlandı.
  • Rehne konu taşınır varlığın birden çok rehne konu edilmesi mümkün oldu.
  • Finansmana erişimde güvence olarak kullanmak üzere, stok ve alacakların yanı sıra, hammadde, kazanç ve iratlar, kira gelirleri, lisans ve ruhsatlar, ticari plaka ve ticari hat ile ticari projeler teminat olarak gösterilebilecek.
  • Rehne konu taşınırın değerinin tespiti amacıyla taraflara ekspertiz hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlandı.