Makine ve Teçhizat Kredilerine Vergi Muafiyeti Geldi

Makine ve Teçhizat Kredilerine Vergi Muafiyeti Geldi

Sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf tutuldu.

Devamı