Noterlik işlemleri elektronik ortama da taşınıyor

Noterlik işlemleri elektronik ortama da taşınıyor

Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, saklanması ve paylaşılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre güvenli elektronik imza ile noter huzurunda olmadan çevirme işlemleri, tescil işlemleri, tespit işlemleri, örnek verme işlemleri, defter onayları, imza onaysız ihtarname ve ihbarname gibi işlemler yapılabilecek. Bu işlemler Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi (TNBBS) […]

Devamı