Türkiye girişimcilik ekosistemi 2017 yılına umutlu giriyor. 2017’de TÜBİTAK, KOSGEB ve özel fon desteklerinin artması bekleniyor. 2017’nin melek yatırımcılık açısından da daha iştahlı bir yıl olacağı ifade ediliyor.

İnternet ve mobil üzerinden e-ticaret, pazar yerleri, paylaşım ekonomisi, online eğitim, oyunlar, müşteriye özel üretim siparişleri olarak ifade edilen B2C girişimleri gelişmeye devam ederken,’büyük veri'(big data) 2017’ye de damgasını vuracak. Bunların yanı sıra eğitim, tekstil-hazır giyim, cafe-restoran, mobilya, mağazacılık, enerji gibi alanlarda franchising sektöründe öne çıkacak girişimlerin 2017’de büyüyeceği ifade ediliyor.

Dünya, teknoloji ve internet girişimlerinin zirveye oturduğu bir yılı geride bıraktı. Zira dünyada ilk defa piyasa değeri açısından en değerli üç şirket Apple, Microsoft ve Google oldu. Bu şirketlerin ortalama yaşı 35 bile değil. 10 yıl öncesiyle kıyaslarsak Türk internet eko-sistemi de hem melek yatırım hacmi hem de girişimcilerin sermayeye ulaşım kolaylığı açısından başka bir noktaya ulaştı. 2016 yılı aslında yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelmek için iştahlı olduğu ve uluslarası konjonktür dolayısıyla potansiyelinin bir hayli gerisinde kaldı.

Ancak bu yıl olumlu gelişmelere de tanık olduk. Örnek verecek olursak, iş kuran genç girişimcilere üç yıl süresince vergi muafiyeti getirildi. Dünya Girişimcilik Platformu’na (GEM) göre ülkemizdeki genç girişimcilerin oranı yüzde 50 arttı. TÜBİTAK ve KOSGEB girişimci destek programlarının kapsamını genişletti. Bunun yanı sıra yerli ödeme altyapısı Troy uygulamaya kondu. Yerli sanal POS sistemi İyizico BDDK li sansını aldı. Ayrıca Türkiye İnovasyon Haftası, 3G zirvesi, Startup İstanbul gibi girişimcilik etkinlikleri devam ettirildi.

Politik dalgalanmalara rağmen Türkiye’deki girişimciler ve yatırımcılar bu yıl da sıkı çalışmaya devam etti. Ekosistemdeki risk sermayesi şirketlerinin, melek yatırımcıların, hızlandırma programlarının sayısı arttı. En çok ilgi gösterilen dikeyler gayrimenkul, fintech ve pazar yerleri oldu. Türkiye’de gerçekleşen yatırımlar, Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa’daki en büyük start up ekosistemi olduğunu kanıtladı.

Akıllı sermaye arayışı

Ancak 2016 yılında tüm dünyada yatırımcılar girişimlere yatırım yaparken daha gerçekçi olmaya başladı. Keza yazılım artık tüm dünya için çok önemli. Tüm sektörler teknoloji şirketleriyle daha yakın bağlantılar kurmaya başladı. Örneğin sürücüsüz otomobillerden loT sektörüne kadar geniş bir yelpazede artık nesnelerin interneti hayatımıza daha çok giriyor. Bu nedenle girişimcilerin yatırım alırken artık sadece müşterileri olmaları yetmiyor. Yaptıkları kârlar da yatırımcıların yatırım kararlarında önemli bir kriter haline geliyor.

Hızla artan melek yatırımcı toplulukları ve girişimciler herhangi bir yatırıma değil, Smart Money dediğimiz ‘Akıllı Sermaye’ arayışı konusunda bilinçlenmeleriyle daha efektif yatırımlara yöneldi. Ayrıca girişimlerin başarı hikayeleri arttıkça yatırımcıların da bir girişime yatırım yaparken daha cesur davrandıklarını görüyoruz. Keza geçmişten günümüze başarısızlık hikayelerinin gözlemlenmesiyle de artık girişimcilerin ölçüsüz risk almak yerine daha planlı programlı ilerledikleri görülüyor. Bu nedenle ayakları yere basan ve yatırımcıyı etkileyebilen fikirlerle fark yaratan girişimlerin oranı artıyor.

Bunun yanı sıra mayıs ayında 200 milyon Euro’luk fonların fonu Turkish Growth and Innovation Fund (TGIF) tanıtıldı. European Investment Fund (EIF), KOSGEB ve TSKB ortaklığında kurulan fonun yüzde 40’ının özel fonlara, risk sermayesi şirketlerine ve melek yatırımcılara ayrılması bekleniyor. Dolayısıyla özellikle erken aşama girişimlere daha fazla fon yaratılmasının sağlanması açısından çok önemli bir adım.

KOSGEB destekleri artırdı

KOSGEB de bu yıl girişimcilik ekosistemi- nin geliştirilmesi adına önemli adımlar attı. Özellikle kurum bütçesinin girişimcilik ve yenilik desteklerinde kullanılan kısmını yaklaşık üç kat arttırdı. Türkiye’nin Girişimcilik Stratejisi Eylem Planı Temmuz 2016’da yürürlüğe alındı. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’nin süresi 70 saatten 32 saate indirilerek eğitimlerin daha da yaygınlaştırılması sağlandı. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve tabana yayılması amacıyla, KOSGEB ile YÖK arasında yapılan protokol çerçevesinde 120 üniversitede girişimcilik dersleri verilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanarak, girişimcilik konusunda ders alan öğrencilerin mezun olduktan sonra iş kurmaları halinde destek başvurusu yapmalarına olanak sağlandı. Kalkınma Ajansları ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi protokolleri yenilendi. IPA fonlarıyla yürütülen “seçili yörelerde üç İŞGEM’in kurulması ve İŞGEM’ler arasında netvvork kurulması” projesinin teknik yardım süreci tamamlanarak, Kastamonu, Malatya ve Tokat illerindeki İŞGEM’ler faaliyete geçirildi. Daha önce 30 bin TL geri ödemesiz, 70 bin TL geri ödemeli, toplamı 100 bin TL olan Yeni Girişimci Desteği kapsamındaki destek üst limitleri, geri ödemesiz 50 bin TL, geri ödemeli 100 bin TL olmak üzere toplam 150 bin TL’ye yükseltildi.

Daha önce girişimciler işletmelerini kurmadan KOSGEB desteğinden faydalanamazken girişimcilerin işletmelerini kurmadan KOSGEB desteğinden faydalanabilmelerinin önü açıldı. Artık girişimci işyerini açmadan KOSGEB desteğine başvuruda bulunabilecek. 29 Kasım 2016 itibariyle düzenlenen 4 bin 237 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı’na toplam 134 bin 179 kişi katıldı. Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı’nı tamamladıktan sonra işini kuran girişimcilere yönelik verilen Yeni Girişimci Desteği’nde 29 Kasım 2016 itibariyle 13 bin 665 adet destek verildi ve toplam 170 milyon 794 bin TL ödeme yapıldı.

Büyük veri yine gündemde

Girişimcilik ekosisteminin önde gelen kanaat liderlerine göre, ‘2017’de girişimciliğin rotası’ özetle şöyle: 10 yıl önce internet ve mobil üzerinde kurulan pazar yerleri ve uygulamalarını görürken son beş yıldır sektörün İçinden gelen deneyimli beyaz yakalı girişimcilerin çoğaldığını, özellikle big data, bulut teknolojisi ve AR-GE’ye yatırım yapan B2B startupları görüyoruz. Son iki yıldır da yaratıcı endüstri girişimcilerinin çoğaldığına tanık oluyoruz. Gelecek dönemde bilim girişimcilerinin de artması öngörülürken, önümüzdeki yıl KOBİ’lere hizmet eden girişimcilerin ön plana çıkacağı vurgusu yapılıyor. AR-GE temelli ve tasarım kökenli ürün ve hizmetlerin ticarileştir- mesi ve markalaşması da çok kritik bir gündem haline gelecek. İhracat, sağlık ve tarım odaklı startuplar ön plana çıkacak. Öncelikle internet ve mobil üzerinden e-ticaret, pazar yerleri, paylaşım ekonomisi, online eğitim, oyunlar, müşteriye özel üretim siparişleri olarak ifade edilen B2C örnekler geliştirilmeye devam edilecek. Büyük veri (big data) 2017’ye de damgasını vuracak. Bunların yanı sıra eğitim, tekstil, hazır giyim, cafe-restoran, mobilya, mağazacılık, enerji, zücaciye, kişisel bakım, aksesuar, kozmetik, hediyelik eşya, spor merkezleri, otomotiv gibi alanların franchising sektöründe öne çıkacağı ifade ediliyor.

KOSGEB’den yeni destekler geliyor

TÜBİTAK ile imzalanan protokol kapsamanda yapılan eğitimler neticesinde bin 601 girişimci adayının projelerinin KOSGEB tarafından desteklenmesi sağlanacak. Girişimcilerin, yatırımcıların ve diğer paydaşların elektronik ortamda buluşturulacağı girişimcilik portalı 2017 yıllında tamamlanarak faaliyete geçirilecek. Girişimcilerin gelişen ihtiyaçlarına yönelik olarak yeni trendlerin belirlenmesi ve girişimcilik ekosisteminde yer alan tüm unsurların geliştirilmesi için gerekli araştırmaların yapılarak sonuçlarının uygulamaya alınması planlanıyor.

İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılarak eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum, hayat boyu, öğrenme perspektifinden hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, girişimcilik kültürünün benimsenmesi, mesleki ve teknik eğitimde okul-işletme ilişkisinin orta ve uzun vadeli sektör projeksiyonlarım dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor.

Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, sağlanan desteklerin yenilikçi ve büyüyen/büyüme potansiyeli olan girişimlere odaklanması ve izleme- değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi ile etki analizleri yapılması sonucunda sektörlerin gelişiminin daha da hızlanacağı öngörülerek bu analizlerin 2017 yılı içerisinde planlanması hedefleniyor.

Girişimciliğe yön verenlerin 2017 için beklentileri şu şekilde:

Teknolojik üretimleri daha çok destekleyeceğiz

KOSGEB BAŞKANI RECEP BİÇER

“Önceki yıllara göre 2016 yılında çok önemli derecede gelişmeler yaşandı ve girişimci rakamlarında büyük oranda artışlar oldu. KOSGEB olarak girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi konusunda 2017 yılında da öncülük edeceğimize inanıyorum. KOSGEB olarak sürekli yenilik içerisindeyiz. Teknolojinin gelişmesi ile KOBİ’lerimizde oluşan yeni ihtiyaçlara göre destek mekanizmalarımızı sürekli güncelliyoruz. Son dönemde özellikle AR-GE, inovasyon ve endüstriyel ürün geliştirilmesi konularındaki destek programlarımızda üst limitlerde artış yaparak, KOBİ’lerimizin orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarındaki üretimlerini daha fazla oranlarla desteklemeye başladık. 2017 için de arzumuz tabii ki yüksek teknolojinin ve katma değeri yüksek sektörlerin ön plana çıkması.”

İleri teknoloji ön planda olacak

MELEK YATIRIMCI FIRAT İŞBECER

“1960’larda devletler arasında olan uzay yarışı artık şirketler arasında oluşmaya başladı. Bunun etkilerini hemen hissetmesek bile birkaç yıla daha farklı bir dünyada yaşamaya başlayacağımızı görebiliyorum. Dünyada girişimcilik açısından, ileri teknoloji odaklı girişimciliğin daha merkezde olduğu, ‘unicorn’ lakaplı dev start up’ların kaderlerinin tayin edildiği bir 2017 bekliyorum. Türkiye’de ise bir süredir devam eden konsolidasyonun hızlanacağı, sadece güçlü ve ayağını yorganına göre uzatan girişimlerin ayakta kaldığı bir dönem olmasını bekliyorum. Olası bir kriz senaryosuna yüzde 100 hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu esnada risk algısını yüksek tutarak fırsatları da yakalamak lazım. Her zaman Türkiye’den dünyaya katma değer, fikri mülkiyet ve AR-GE ürünleri satmak olan hedefimi devam ettireceğim. Yurtiçi ve yurtdışı melek yatırım faaliyetlerime devam edeceğim.”

İnovasyon yapan fark yaratacak

KAGİDER BAŞKANI SANEM OKTAR

“İnovasyon ile fark yaratan, dünyayı hedefleyen ve fayda yaratan girişimlerin sadece Türkiye’de değil dünyada da öne çıkacağını düşünüyorum. Bilim ve teknoloji kullanımı takip edemediğimiz bir hızda ilerliyor ve yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüşüyor. Daha çok yakın bir zaman önce Elon Musk binaların enerji ihtiyacını çözecek ısı ve darbeye dayanıklı ve de oldukça şık çatı malzemelerinin lansmanını yaparak prototiplerini kamuoyu ile paylaştı. Bu hızlı değişen dünyada akademi dünyası, iş dünyası, devlet ve yatırımcı dörtlüsünün teknoloji ve inovasyon ağırlıklı girişimleri dünya çapında marka yapmak üzere entegre biçimde desteklemesi gerekiyor. Bu noktada girişimin hayatta kalması ve gerekli yatırımları alması, yasalar tarafından korunması ve özgürlükçü bir ortamda yeşermesi için çalışmalıyız. Bu yıl, geçtiğimiz aylarda başlattığımız KAGİDER Pusula projesi ile KAGİDER’in 2008 yılından beri verdiği ‘İşimi Kuruyorum’ eğitimlerini, Işık Üniversitesi’nin akademik işbirliği ile online bir platforma taşıdık. Kadın girişimciler arasında ticari işbirliklerini geliştirmeleri amacıyla her yıl biri İstanbul’da, biri de farklı bir ilde olmak üzere B2B KAGİDER İş Günleri’ni düzenliyoruz. Ayrıca, kadın girişimcileri temel konularda bilgilendirmek, işlerinde yeni fırsatlar yaratmaları için teşvik etmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 2008 yılından bu yana Garanti Bankası ile işbirliğinde Türkiye genelinde ‘Kadın Girişimci Buluşmaları’ düzenliyoruz. Buluşmalar kapsamında girişimcilik, iş planı oluşturma, satış ve pazarlama, teknoloji, insan kaynaklan ve yönetim gibi konularda eğitimler veriyoruz. ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’ ile kadın girişimciliğini teşvik ediyor ve öykülerini paylaşarak girişimci olmak isteyenlere ilham veriyoruz. Şirketlerin insan kaynakları politikalarında kadınlara ve erkeklere eşit fırsatlar tanıdıklarını bağımsız bir denetim sürecinden geçerek taahhüt etme imkânı yakaladıkları Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasına sahip örnek kurumlan kamuoyuna duyuruyor, sayılarını artırıyor ve özel sektörde kadının güçlenmesine katkı sağlıyoruz.”

Satın almaları daha sık duyacağız

GALATA İŞ MELEKLERİ BAŞKANI EMRE KURTTEPELİ

“GBA açısından değerlendirecek olursak bizim için de oldukça yatırımı bol bir yıl oldu. Bu yıl şu ana kadar Kolay IK, Insider, iyisahne, MutluBiEv, Uplifers ve henüz ismini açıklamadığımız iki girişime daha yatırım yaptık. Beş yıl önce Türkiye’de girişimcilik ekosisteminden bahsedilemezken son yıllarda Türkiye’de kamu ve üniversiteler start up’larla işbirliği yapmaya başladı. Özel sektörde ise önde gelen kurumsal şirketlerde kurumiçi girişimcilik eğitimlerine ağırlık veriliyor. Büyük şirketlerin, dijital teknolojilerle birlikte iş yapış şekillerinin hızlıca değiştiği günümüz dünyasına hızlıca adapte olabilmek için start up’larla partnerliklere daha sıcak bakacakları bir döneme gireceğiz. Bana göre girişimcilik konusunda farkındalığın daha da artmasıyla birlikte 2017 yılında start up’larla büyük şirketlerin iş ortaklığı, satın almalar gibi haberleri daha sık duyacağız. Biz, Galata İş Melekleri (GBA) yatırımcıları olarak, öncelikle Türkiye’den çıkan erken aşama, teknoloji tabanlı girişimlere odaklanıyoruz. Dernek üyelerimiz, ağırlıklı olarak internet, mobil, yazılım ve telekomünikasyon sektörlerine yönelik girişimlere yatırım yapıyor. Biyoteknoloji, gayrimenkul veya film sektörleri, şimdilik yatırım yaptığımız alanlar içinde değil. Biz de GBA olarak 2017 yılı için bu doğrultuda planlar yapıyoruz.”

Destekler ihtiyaca göre özelleştirilmeli

GİRİŞİM SAVAŞÇISI KURUCUSU BERKE SARPAŞ

“Darbe, savaş, terör, ekonomik kriz gibi muazzam zorlu etapları aynı anda hazmetmeye çalışan ülkemizde kurtuluş için artık tutunulacak tek dal girişimcilik kaldı. Bunun ciddiyetinin daha da fazla farkına varan devlet organları girişimciliğe verdikleri destekleri yeni yılda daha da artıracak gibi görünüyor. Çünkü yeni iş sahalarının yaratılması ve işlemeyen sistemlere alternatiflerin üretilebilmesi için tek çıkar yolumuz aslında bu. Her alanda biriken problemlerimizi çözecek daha fazla gerçek girişimciye ihtiyacımız var. Burada da iki konuyu hayati görüyorum, ilk olarak işin başı eğitim! Daha fazla adette güçlü, vizyon sahibi, inovatif girişimciler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu konu en üst düzeyde ele alınmalı. Akabinde girişimcilik destekleri için bürokratik engeller kaldırılmalı, destek programları daha çok ‘ihtiyaca göre’ özelleştirilmeli ve daha çok girişimciye kaynak aktarmak yerine kısmen biraz daha azına daha fazla kaynak ayrılmalı. Biz Girişim Savaşçıları yetiştirmeye 2017’de de aynen devam edeceğiz. Dördüncü yılımıza girdiğimiz şu günlerde programımızı da büyüttük ve toplam üç etaba yaydık. Bunlar GİS Acemi Birliği, GİS Usta Birliği ve GİS Özel Birliği olarak netleşti. 2017 yılında acemi birliğimizde hayat amaçlarını ve iş fikirlerini netleştiren girişimciler, usta birliğimizde işlerini uygulamalı olarak disipline şekilde kurabilecekler ve gerekli girişimcilik davranışlarını ve becerilerini de kazanabilecekler. Buradan çıkanlar ise mentorlarımızın netvvorkünden yararlanabilecekleri, birbirinden organize şekilde destek alabilecekleri, partner kuruluşlarımızın hizmetlerine imtiyazlı olarak ulaşabilecekleri Girişim Savaşçısı Özel Birliği’ne katılabilecekler. Bizim taraftaki bir başka yenilik ise başarılı mezunlarımızın GİS yönetimine geçmesi oldu. Kurduğumuz Merkez Yürütme Kurulu (MYK) seçimle iş başına geliyor ve tüm Girişim Savaşçısı organlarını yönetiyor.”

Türk markalarını ABD’ye taşıyacağız

MEDYAFORS FUARCILIK GENEL MÜDÜRÜ AYCAN HELVACIOĞLU

“Türkiye ekonomisinin ölçeği büyüdükçe franchising sektöründeki gelişimin ve çeşitliliğin daha da artacağına inanıyorum. Bilindiği üzere markalarla girişimcileri her yıl Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda buluşturarak reel sektöre ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunuyoruz. Fuar, firmaların franchise sayısını arttırdığı gibi birçoğunun da ilk çıkış, gelişim ve lansman noktası olma özelliğini taşıyor. 15-17 Haziran 2017’de New York The Javits Center’da düzenlenecek International Franchise Expo’nun Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi olduk. Bu fuar ile Türk markalarını Amerika’ya taşıyacağız. Hedefimiz markaların yurtiçi ve yurtdışında büyümelerine önemli katkılar sağlamak ve önümüzdeki yıllarda daha fazla Türk markasını yurtdışına taşımak.”

2017’de öne çıkacak trendler

 • Sanal ve artırılmış gerçekliğin artık popüler bir oyuncaktan yeni bir ekonomiye dönüşümüne tanık olacağız.
 • Siber güvenliğin çok daha önem kazanacağı bir döneme adım atıyoruz.
 • Kişisel gelişim ve sağlık konusunda yeni girişimler ortaya çıkarken, imalat sanayiinde kökten bir devrime imza atan robotlar hizmet sektörüne de el atmaya başlayacak.
 • 2017 yılı ve sonrasında kullanıcıların yüzde 100 mobil üzerinden her şeye eriştiği, metin/resim ağırlıklı giden içeriğin hızla videolaştağı bir dünya konuşuyoruz. Bu dünyada VR (Virtual Reality; Görsel Gerçeklik), AR (Augmented Reality; Artırılmış Gerçeklik), Al (Artificial Intelligence; Yapay Zeka) gibi kavramları giderek daha çok sık duyacağız.
 • Yazılımla donanımın buluştuğu Internet of Things (IoT; Nesnelerin İnterneti) kavramı birçok iş modelinin parçası olacak.
 • B2B teknoloji alanında mevcut olan kurumsal teknoloji çözümleri arasında CRM, ERP ve tedarik zinciri yönetimi gibi uygulamalar vardı. Ancak şimdi SaaS (Software as a Service) ile birlikte bu çözümler ucuzluyor ve büyük veri (big data) imkanları ile birlikte daha hızlı ve gerçek zamanlı karar alma metotları yaratılıyor. Bu metotların hızla yaygınlaşmaya devam etmesi bekleniyor.
 • Merkezi yapıların son bulduğu, rakip paydaşların birbiri ile ortaklık yapmak, datalannı paylaşmak zorunda kalacağı bir döneme giriyoruz.
 • 3D baskı ve görüntüleme teknolojilerindeki gelişmelerin derlemesiyle girişimciler için fikirleri prototipe dönüştürmek kolaylaşacak.
 • Drone’larm yaygınlaşması regülasyonların netleşmesi ile hızlanacak. Sağlık, eğitim, eğlence, iletişim, güvenlik vb. her alanda drone’lan artık daha sık göreceğiz.
 • Dijital paraya geçiş hızlanacak.
 • İnsansız araç kullanımı yaygınlaşmaya devam edecek. İlk insansız tır Otto seferini yaptı bile.
 • Yenilenebilir enerjideki gelişmeler çok hızlanacak. Temiz enerjiye yatırım yapanların avantaj yakalayacağı bir yıl olurken, konvansiyonel enerji kaynaklan olan ülkeler ve firmalar maliyetler ve regülasyonlar açısından oldukça zorlanacak.
 • Her sektöre yönelik bayilik ve franchising taleplerinde büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Bunun, insanların dışarıda yemek yeme alışkanlıklarının artması, toplumun sosyalleşme alışkanhklarının değişmesi, yeni alışveriş merkezlerinin açılması, temizlik, boya, tamir gibi bazı hizmetleri dışarıdan almaları, gelir düzeyi yükseldikçe zevk ve tercihlere olan eğilimlerin artması, gelişen konut piyasası gibi birçok nedeni var. Bu bağlamda 2017’de gıda, hizmet ve gayrimenkul sektörünün yine lokomotif sektörler olacağı öngörülüyor.
 • Bunların yanı sıra eğitim, tekstil, hazır giyim, cafe-restoran, mobilya, mağazacılık, enerji, zücaciye, kişisel bakım, aksesuar, kozmetik, hediyelik eşya, spor merkezleri, otomotiv gibi alanların franchising sektöründe öne çıkacağı ifade ediliyor.
 • Kurumsal girişimcilik yönünde de farkındalığın artmasını bekleyebiliriz. Burada iki yönde gelişme ile girişimciliğin yaygınlaştırılması söz konusu. Birisi kuramlara doğra, diğerleri de kitlesel sermaye (crowdfunding) üe kitlelere yaygınlaştırılması.
 • Önümüzdeki yıl KOBİ’lere hizmet eden girişimilerin ön plana çıkacağı vurgusu yapılıyor.

Teşvik paketi ne getiriyor?

1 Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda alman kararlan paylaşmıştı. Buna göre, firmaların piyasada nakit ihtiyaçlan ve nakit sıkmtüanm gidermeye yönelik bir dizi önlem alındı. Bu nakit sıkıntısını rahatlatmak, işlerini genişletmelerini sağlamak, istihdamı artırmak için hazine kefaleti getirmek suretiyle, Kredi Garanti Ponu’nun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar bir kredi hacmi oluşturulacak. 2017’de özel sektör yatırımlarım daha da teşvik etmek, artmasını sağlamak amacıyla imalat sanayine, yatırım teşvik kapsamındaki projelere artı destek vermek için, yatırımın teşvik edilmesinde de bir seferberlik başlatılıyor. 2017’de yapılan imalata yönelik yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranım mevcudun üzerine yüzde 15 daha artırüacak. Kurumlar vergisi indirimini de tam olarak uygulanacak. Bilim, Sanayi Bakanlığı KOBİ’lere yönelik bir desteği olacak. Bu destek çerçevesinde mevcut bilançoları esas alınarak, işletmelere ilk 12 ay için geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi sağlanacak.

Uluslararası kadın tedarikçiler buluşacak

2 KAGÎDER, 2017’de önemli bir toplantıya da ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (ITC) her yıl başka bir ülkede düzenlediği Kadm Tedarikçiler Sergi ve Forumu’nun beşincisi bu yıl İstanbul’da KAGİDER ev sahipliğinde gerçekleşecek. 23-24 Şubat tarihlerinde yapılacak forum, kadm tedarikçiler ile ulusal ve uluslararası düzeyde satm almacılan bir araya getirecek. Geçtiğimiz yallarda Çin, Ruanda, Brezüya ve Meksika’da gerçekleşen forumlarda toplam 50 milyon dolarlık iş anlaşmaları imzalandı ve her bir foruma toplam 500 satm almacı ve kadm tedarikçi katılım gösterdi. Bu etkinlikte hedef, 350 kadın tedarikçinin foruma katılması ve 10 milyon dolarlık iş hacmi yaratmak. Forum, Ekonomi Bakanhğı’mn desteği ile gerçekleştirilecek ve dünyadan birçok ticaret heyeti İstanbul’da ağırlanacak.

Dünya franchising sektörü İstanbul’da

Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı 12-15 Ekim 2017 tarihleri arasında 15’inci kez düzenlenecek. Fuarda bu yıl mevcut 5-6 ve 7’nci hallere yenileri eklenecek. Uluslararası ve gıda dışı hail olan 4’üncü hail ve franchising sektörüne mal/hizmet veren tedarikçileri kucaklayan 8’inci hail Ue markalar ve tüm sektör oyuncuları yatayda birleştirilecek. Ayrıca 2017 yılında 52 ülkenin franchise demekleri ve markalarının katılımı ve UFRAD’m desteğiyle Dünya Franchise Konseyi (World Franchise Councü) toplantısı Türkiye Franchising Derneği dönem başkanlığı ile birlikte İstanbul’a taşınacak ve fuarla eş zamanlı olarak tüm dünyadaki franchise sektörü İstanbul’da ağırlanacak.”