Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü iki yeni düzenleme yaptı.

Bunlardan ilki Konteynerlerle İlgili

Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile konteyner kayıt ve takip formları, Konteyner ve Liman Takip Sistemi’nde entegrasyon sağlanacak. Bu entegrasyonu sağlayan limanlarda kayıt ve takip formları elektronik olarak verilmekte olup 1 Aralık 2016 tarihinden itibaren ise ilgili tüm gümrüklerde sadece elektronik ortamda verilmesi gerektiği talimatlandırılıyor.

Uygulamada sorun yaşanmaması için Konteyner ve Liman Takip Sistemi’nde entegrasyonu sağlanmayan limanların Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile [email protected] ve n. [email protected] e-posta adresleri aracılığı ile irtibata geçerek konteyner kayıt ve takip formlarının onaylı olup olmadığı bilgisinin elektronik ortamda sistemde sorgulayabilmeleri mümkün.

Bir diğer düzenleme de kıymet sorgulamalarıyla ilgili

GÜVAS Kıymet Sorgulama Programı’nın yerine Karar Destek Sistemi (KDS) kapsamında yeni bir sorgulama programı oluşturuldu. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında konu ile ilgili çalışan personelin kullanabilmesi için gerekli erişim linkinin sağlandı.

Bu program Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Ankara ve Esenboğa Gümrük Müdürlüğü’nde pilot uygulama olarak kullanılıyordu. 01.12.2016 tarihinden itibaren tüm bağlantı gümrük idarelerinin kullanımına açıldı. Bu kapsamda; Kullanıcı Tanımlama Ve Yetkilendirme yetkisine sahip personel, yeni bir düzenleme yapılana kadar sadece aktif olarak görev yapan muayene memurları yetkilendirilecek.  Yetkilendirmelerde gizlilik esaslarına riayet edilecek.

Kıymete ilişkin sorgulamalar belirtilen tarihten itibaren KDS üzerinden yapılacağından, GÜVAS’da yer alan Kıymet Sorgulama Yetkisi’ne ilişkin kullanıcı kodu talep edilemeyecek.