Merkez Bankası’nın normalleşme adımları devam ederken, İhracat Genelgesi güncellendi. Buna göre; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 07.06.2024 tarihinde İhracat Genelgesi’nde, Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.06.2024 tarih ve 3187388 sayılı yazısı üzerine, yürürlük tarihi 10.06.2024 olmak üzere yapılan değişiklikle ihracat bedellerinin bankaya ve oradan TCMB’ye satışı öngörülen oran; en az yüzde 30 olarak yeniden belirlendi. Bildiriye göre; 10.06.2024 tarihinden itibaren İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB)’ye veya Döviz Alım Belgesi (DAB)’a bağlanan ihracat bedellerinin en az yüzde 30’u İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.