İmalat PMI şubat ayında 49.7 ile beklentilerin üzerinde geldi. Geçen ay 48.7 olarak gerçekleşen verinin 48.2’ye gerilemesi bekleniyordu.

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) şubat ayında 49.7’ye yükseldi. Aralık ayından itibaren 1’er puanlık artışlar gösteren PMI, ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi ekim ayında yüzde 49.8 seviyesindeydi.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, ocak ayında 48.7 değerini almıştı. Endeksteki 1 puanlık yükseliş temel olarak imalat sektöründe üretim ve istihdamdaki artıştan kaynaklandı. Endekste 50’nin altındaki değerler daralmaya, üzeri ise büyümeye işaret ediyor. PMI verisi geçen yılın ortalaması olan 48.8’in üzerinde bir değer aldı.

Üretim alt endeksi 50.7’e çıktı

Üretim alt endeksi ocaktaki 48.3 seviyesinden şubatta 50.7’ye yükseldi ve 12 ay art arda daralmaya işaret ettikten sonra tekrar büyümeye işaret etti. Yeni siparişler alt endeksi 47.9 düzeyinden şubatta 48.8’e yükselerek dört ayın en yüksek değerini aldı, ancak daralmaya işaret etmeyi sürdürdü.

Yeni ihracat siparişleri ise 50.6 düzeyinden 50.5’e sınırlı bir düşüş kaydetti. Yeni ihracat siparişleri böylece son yedi ayın beşinde büyüme kaydetti. TL’nin değer kaybının girdi fiyatlarında yarattığı yükseliş devam etti.

Girdi fiyatları sert yükseliş kaydetse de, yükseliş hızı art arda ikinci defa yavaşladı ve dört ayın en hafif artışını kaydetti. İmalatçıların mamul mal fiyatlarındaki artış ise devam etti, ancak aralık ve ocak aylarına kıyasla daha yavaş arttı.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

İstanbul PMI endeksi Şubat’ta 48’e yükseldi

İstanbul İmalat PMI Endeksi de şubatta eşik değerin altında kaldı, ancak son 4 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Ayrıca anket sonuçları fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etti.

Ocak’ta 46,9 düzeyinde kaydedilen PMI endeksi Şubat’ta 48’e yükseldi ve Ekim 2016’dan bu yana gözlenen en yüksek seviyede ölçüldü. Endeksin 2016 ortalaması 49 olarak gerçekleşmişti. Üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki değişimleri yansıtan alt endeksler şubatta manşet endeks üzerinde etkili oldu. Üç alt endeks de eşik değer 50’nin altında kaydedildi ama önceki aya göre iyileşme gösterdi.

Şubatta siparişler hafif düştü

Ocak ayında artan yeni ihracat siparişleri şubatta çok hafif bir düşüş gösterdi.

Şubat anketi, İstanbul imalatçıları üzerindeki maliyet baskılarının güçlü seyretmeyi sürdürdüğüne işaret etti. Girdi fiyatları enflasyonu yüksek düzeyde kalmakla birlikte üst üste ikinci ay olacak şekilde yavaşlayarak Kasım 2016’dan beri gözlenen en düşük hızda kaydedildi. Girdi fiyatlarındaki yükseliş büyük ölçüde Türk lirasındaki değer kaybından kaynaklandı. Firmalar nihai ürün fiyatlarını arttırmaya devam etti ama artış ocak ayına kıyasla hız kesti.

Anket verileri, yeni siparişlerdeki trendin bir yansıması olarak İstanbul imalatçılarının satın alma faaliyetlerinin şubatta hız kestiğine işaret etti. Ayrıca firmalar girdi ve nihai ürün stok düzeylerinin daha düşük olduğunu belirttiler. Tedarikçilerin ortalama teslim süreleri aynı ay uzadı ve manşet PMI endeksini olumlu etkiledi.