İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, kasım ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 76,4 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, kasım ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 613 iş yerine “İktisadi Yönelim Anketi” formu gönderilirken, 2 bin 95 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, kasımda imalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya kıyasla değişmeyerek yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,1 puan düşüşle yüzde 74,9’a geriledi.

2016 yılı Kasım ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında artış, dayanıklı tüketim malları ve yatırım mallarında azalış görüldü. Ara mallarında ise değişiklik olmadığı gözlendi.

Buna göre, kapasite kullanım oranı aylık bazda dayanıklı tüketim malları için yüzde 76,7’den yüzde 75,0’e, dayanıksız tüketim malları için yüzde 71,0’den yüzde 71,7’ye, tüketim malları için yüzde 72,1’den yüzde 72,4’e, gıda ve içecek sektörü için yüzde 69,7’den yüzde 70,7’ye, yatırım malları için yüzde 76,9’dan yüzde 76,6’ya geldi. Ara malları için yüzde 76,9 olan kapasite kullanımı değişmedi.

Kapasite kullanım oranı ana metal sanayinde yüzde 76,5’ten yüzde 76,4’e inerken, fabrikasyon metal ürünleri imalatında (Makine ve teçhizat hariç) yüzde 71,1’den yüzde 71,0’e indi.
Gıda ürünleri imalatında yüzde 70,4’ten yüzde 71,5’e çıkan kapasite kullanım oranı, tekstil ürünleri imalatında yüzde 77,1’den yüzde 77,6’ya yükseldi.

Motorlu kara taşıtı, treyler(römork) ve yarı treyler(yarı römork) imalatı kapasite kullanım oranı yüzde 81,7’den yüzde 81,3’e indi.

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin TCMB “İktisadi Yönelim Anketi”ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanıyor.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle:

Aylar        2015       2016
Ocak            73,7         74,9
Şubat           72,8        73,5
Mart            72,4         74,3
Nisan          74,1         75,3
Mayıs          74,9        75,7
Haziran      75,1        76,1
Temmuz    75,9        75,7
Ağustos     74,8        75,2
Eylül          75,9        76,6
Ekim         75,5        76,4
Kasım       75,9       76,4
Aralık       75,8