İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi)Mayıs ayında 53,5’e yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat Sanayi PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin 2017 yılı Mayıs dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, geçen nisan ayında 51,7 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI mayıs ayında 53,5’e yükselerek Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında Aralık 2013’ten beri gözlenen en güçlü iyileşmenin gerçekleştiğine işaret etti.

PMI, Mayıs’ta üst üste üçüncü ay olacak şekilde uzun dönem ortalaması olan 50,7 düzeyinin üzerinde kaydedildi. Endeksteki yükseliş üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki daha yüksek oranlı artışlardan ve tedarikçilerin teslim süresinin uzamasından kaynaklandı. Üretim Şubat 2014’ten beri ölçülen en güçlü düzeyde artarken, yeni siparişlerdeki büyüme son 42 ayın en yüksek hızına ulaştı. Anket verileri iç talebin güçlendiğini gösterirken yeni ihracat siparişleri de son üç yılın ikinci en yüksek hızında arttı. İmalat istihdamında Şubat 2015’ten sonraki dönemin en güçlü genişlemesi gerçekleşti. Girdi fiyatları enflasyonu Eylül 2016’dan beri gözlenen en düşük düzeye geriledi.

İstanbul İmalat PMI Mayıs ayında 53,3’e yükseldi

Nisan ayında 52,1 düzeyinde kaydedilen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da mayıs ayında 53,3’e yükseldi. Endeks, faaliyet koşullarında Şubat 2014’ten beri gözlenen en güçlü iyileşmenin yaşandığına işaret etti. PMI endeksi ayrıca uzun dönem ortalaması (Ocak 2006’dan beri) olan 50,5’in belirgin bir şekilde üzerinde gerçekleşti. Mayıs ayında beş alt endeksin dördü (girdi stokları alt endeksi dışında) manşet PMI endeksine pozitif katkı sağladı. PMI’da nisan ayına kıyasla gerçekleşen yükseliş ise yeni siparişler ve istihdam alt endekslerinden kaynaklandı.