Çalışanlarını sigortalı olarak bildirmeyen işverene uygulanan bir yıl teşviklerden men cezası ilk tespitte geçerli olmak kaydıyla bir aya indirilecek.

Meclis bu hafta, milyonlarca Türk vatandaşı ile yabancılara önemli müjdeler getiren kanun teklifi için mesai yapacak.TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin yasa tasarıları görüşülecek. Teklifte vergisini düzenli ödeyene indirim, yabancıya KDV’siz konut satışı, Esnaf Ahilik Sandığı, işverene sigorta cezasında teşvik indirimi gibi başlıklar yer alıyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 14 Şubat günü toplanarak, vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim getiren “torba kanun” teklifini ele alacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın imzasını taşıyan, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre, iş yeri ve konutların, satış bedelinin yurt dışından getirilecek dövizle ödenmesi şartıyla, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kurumlara ilk konut satışı KDV’den istisna olacak.

Vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim getiriliyor. İndirim tutarı, 1 milyon liradan fazla olamayacak.

Esnaf Ahilik Sandığı

Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak. Sandık, bütçe kapsamı dışında olacak, gelirlerinden vergi kesintileri hariç kesinti yapılamayacak, gelirleri genel bütçeye gelir kaydedilemeyecek.

Sandık, damga vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak.

Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının yurt dışında ikamet eden ana, baba, eş ve çocukları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları ana, baba, eş ve çocukları, talep etmeleri halinde genel sağlık sigortalısı sayılacak.

Sigorta cezasına indirim

Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalışanlarını sigortalı olarak bildirmeyen ya da bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığı tespit edilen işletmelere verilen 1 yıl süreyle teşviklerden yararlanamama cezası ilk tespitte 1 aya indiriliyor.

Teklifle, DSİ tarafından yürütülen baraj projelerinin kapsamında bulunan kamulaştırma ve iskan/yeniden yerleşim çalışmalarının barajı yapan DSİ tarafından tek elden yürütülmesi sağlanarak, projelerin süresinde tamamlanması amaçlanıyor.

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon ise 15 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Kamu Denetçiliği Kurumunun 2016 yıllık raporunu komisyona veren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç sunum yapacak