4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Fonu Kanunu’nun Geçici 10. maddesi, 2011 yılında çıkarılan torba kanunla yürürlüğe girdi. Yasayla 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın işsizler için istihdam teşviki sağlanıyor. Teşvikten yararlanmak için bu kişilerin 31 Aralık 2015’ten önce işe alınmaları gerekiyor. 31 Aralık’tan sonra 29 yaşından büyük kadınlar için sağlanan ayrıcalık sona erecek. Bakanlar Kurulu’nun süreyi uzatma yetkisi bulunuyor.

54 AYA KADAR TEŞVİK

Geçici 10. madde kapsamındaki teşvik, 18–29 yaş grubundaki genç erkekler ile 18 yaşından büyük tüm kadınlar için uygulanıyor. Eğer bu kişiler mesleki yeterlilik belgesine sahipse işveren primi 48 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu tarafından ödeniyor. Mesleki yeterlilik belgesi yok ama mesleki ve teknik eğitim veren kurumlardan mezun olan ya da Türkiye İş Kurumu’nun düzenlediği işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam edenlere ise 36 ay süreyle teşvik sağlanıyor. Bu iki belgeye sahip olmayanları istihdam edenler için ise 24 aylık teşvik uygulanıyor.

Eğer işe alınan kişi, İŞKUR’a kayıtlı bir işsiz ise yukarıdaki sürelere 6 ay daha ilave ediliyor. Örneğin, İŞKUR’a kayıtlı olan ve mesleki yeterlilik belgesine sahip bir kadını yıl sonuna kadar işe alan bir işveren 54 ay süreyle teşvikten yararlanacak.

İşverenlerin genç ve kadın istihdam teşvikinden yararlanabilmek için istihdam edilecek kişilerin son 6 ay içerisinde sigortalı olarak bir işte çalışmamış olması şart. Ayrıca, işverenin son 6 aydaki işçi sayısının üzerine ilave olarak istihdam edilmeleri gerekiyor. İşsiz gençleri ve kadınları istihdam eden işverenler asgari ücret üzerinden ödemeleri gereken işveren priminden kurtuluyorlar. Bu da, şu anki asgari ücret üzerinden işçi başına ayda 261 lira, yılda ise 3 bin 162 lira daha az prim ödemek anlamına geliyor. İşverenin bir kadın işçi için 54 ayda elde edeceği avantaj ise bugünkü asgari ücret üzerinden 14 bin liraya ulaşıyor.

6 AY İŞSİZ OLMAK ŞART

Teşvikten yararlanabilmek için istihdam edilecek kişilerin son 6 ay içinde sigortalı olarak bir işte çalışmamış olması gerekiyor.

PRİM BORCU OLAN İŞVERENE DESTEK YOK

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan işveren primi teşvikinden yararlanabilmek için işverenin prim borcunun bulunmaması, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeleri gerekiyor. Borçlarını af yasası kapsamında yapılandırarak ödemelerini düzenli olarak yapmaya devam edenler teşvikten yararlanabiliyorlar. Denetimlerde sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlere bir yıl yaptırım uygulanıyor. Bu işverenler bir yıl süreyle teşviklerden yararlanamıyorlar.

EN AZ 2 İŞÇİSİ BULUNAN İŞVERENE TEŞVİK VERİLİYOR

İşbaşında eğitim programı kapsamında bedava işgücü avantajından yararlanabilmek için işverenin en az 2 sigortalı işçisi bulunması gerekiyor. İşbaşında eğitim programını, İŞKUR’a kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve kamunun yüzde 50’den az paya sahip olduğu şirketler düzenleyebiliyor.

STAJ YAPAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ DE YARARLANIYOR

İşbaşında eğitim programından, staj yapan üniversite öğrencileri de yararlanıyor. Zorunlu stajlarını İŞKUR aracılığıyla işbaşında eğitim programı kapsamında yapan öğrenciler hem ayda bin lira para kazanacaklar hem de mezun olduklarında daha kolay iş bulabilecekler. Maaş aldıkları gerekçesiyle öğrencilerin burs veya öğrenim kredilerinde ise herhangi bir kesinti yapılmayacak.

İŞBAŞINDA EĞİTİME DE DESTEK VAR

Hükümet bu yıl nisan ayında çıkarılan torba kanunla da 4447 sayılı Kanuna Geçici 15. Madde eklemek suretiyle yeni bir teşvik sistemini uygulamaya başladı. Bu teşvik, 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük kadın ve erkekler için uygulanıyor. Geçici 15. Madde kapsamındaki teşvik ile genç kadın ve erkeklerin işbaşında eğitilerek istihdam edilmesi öngörülüyor.

29 YAŞINDAN BÜYÜK 664 BİN KADIN İŞSİZ

Türkiye İş Kurumu’nun verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 3 milyon 142 bin kayıtlı işsiz bulunuyor. Bunların 1 milyon 898 bini erkek, 1 milyon 243 bini ise kadınlardan oluşuyor. Kadınların 631 bini 1 yıl ve daha uzun süredir iş arıyor. Kadın işsizlerin 579 bin 147’si 29 yaşından küçüklerden, 664 bin 429’u ise 29 yaşından büyüklerden oluşuyor.

Kaynak: Habertürk