T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan KOBİ’lerin Verimliliğinin Artırılması (KOBİVER) adlı projenin açılışı, proje tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni 9 Kasım 2015’te Ankara’da, projede işbirliği yapacak kamu ve özel sektör kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarının katılımı ile yapıldı. İmza törenine AİMSAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa S. Erol, Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Ünver ve AİMSAD Genel  Sekreteri Gamze Taşpolat Altınyay ile AİMSAD üye firmalarından Ünver Ağaç İşleme Makinaları San. Tic. Ltd. Şti. firmasını temsilen Barış Ünver de katıldı.

Ankara ile birlikte 6 ilde (Konya, Gaziantep, Kayseri, Denizli ve Kocaeli) ve 6 sektörde (makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları,  elektrikli teçhizat, tekstil ürünleri, gıda ürünleri, kimyasallar ve kimyasal ürünler) yer alan yaklaşık 1.350 seçilmiş KOBİ’de yapılacak saha çalışmaları ve örnek danışmanlık faaliyetleri ile yürütülecek olan bu proje; her ilde valilik, üniversiteler, sanayi odası, organize sanayi bölgeleri ve kalkınma ajansı işbirliğinde yürütülecek.

Proje protokolünü, proje sahibi T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı temsilen Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Ankara Valiliği adına Vali Yardımcısı Mustafa Hotman, Gazi Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Türker, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Metin Doğan, Ankara Kalkınma Ajansı adına Genel Sekreter Arif Şayık,   Ankara Sanayi Odası ve Ankara Organize Sanayi Bölgesi adına Yönetim Kurulu Başkanı M. Nurettin Özdebir imzaladı. Sabah oturumunda proje paydaşları ile sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi çalıştayı gerçekleştirildi. İki salonda katılımcılar tarafından 200’ün üzerinde sorun ve 150’den fazla çözüm önerisi belirlendi.

Hedef, KOBİ’lerde verimliliği ve verimlilik algısını artırmak

KOBİVER Projesiyle ülkemizde girişim sayısının yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 75,8’ini, üretilen katma değerin yüzde 54,2’sini oluşturan KOBİ’lerin büyüme motivasyonlarını ve üretim kapasitelerini artırmak, daha verimli üretim yapmalarını sağlamak ve böylelikle rekabet güçlerini geliştirmek için özellikle imalat sanayindeki      KOBİ’leri teşvik edecek ve yönlendirecek verimlilik artırma programları ve araçlarını geliştirmek amaçlanıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onuncu Kalkınma Planı’nın birinci öncelikli dönüşüm programı olan “Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı” kapsamında başlatılan ve iki yıl sürecek proje ile KOBİ’lerde verimlilik algısı ve verimliliği artırmaya yönelik uygulama kapa-sitesinin güçlendirilmesi, kurumsal- laşmanın gelişmesi, üretim ve yönetim süreçlerinin gelişimi hedefleniyor.

Projeyle işletmelerin kendi verimliliklerini değerlendirebilecekleri Verimlilik Kıyaslama Bilgi Sistemi de oluşturulacak.

Projenin gerekçesini şunlar oluşturuyor:

  • Ülkemizin ekonomik performansının en önemli göstergelerinden biri verimlilik seviyesidir.
  • Uzun dönemli sürdürülebilir büyüme verimlilik artışıyla mümkündür
  • Rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması açısından KOBİ’lerin verimlilik artışı, büyüme ve kurumsallaşma ihtiyacı devam etmektedir.
  • Özellikle ölçekler arasında verimlilik farkları KOBİ’ler aleyhine yüksek seviyededir.