Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi için tanınan ek süre bugün sona eriyor.

Daha önce 25 Nisan olarak belirlenen beyannamelerin veriliş süresi, Gelirler İdaresi Başkanlığı’na gelen taleplerin yoğunluğu nedeniyle 2 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.

Bununla birlikte e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” için 2 Mayıs’a kadar tanınan süre 31 Mayıs’a kadar uzatıldı.