Ana Sayfa Sektörel Haberler Maliye Mayıs ayı bütçe rakamlarını açıkladı

Maliye Mayıs ayı bütçe rakamlarını açıkladı

77
Google search engine

Maliye Bakanlığı 2017 yılı Mayıs ayında 6,4 milyar TL fazla verdi. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 11,5 milyar TL açık verdi.

Maliye Bakanlığı Mayıs 2017 dönemi bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Buna göre; 2016 yılı Mayıs ayında 3,7 milyar TL fazla veren bütçe, 2017 yılı Mayıs ayında 6,4 milyar TL fazla verdi.

2016 yılı Mayıs ayında 8,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Mayıs ayında 10 milyar TL faiz dışı fazla verildi. 2017 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 oranında artarak 57,5 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 11,4 oranında artarak 51,1 milyar TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Mayıs ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 oranında artarak 50,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 16,2 oranında artarak 47,4 milyar TL oldu.

Ocak-Mayıs 2017 dönemi

2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde 9,1 milyar TL fazla veren bütçe, 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 11,5 milyar TL açık verdi. 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde 33,3 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 14,2 milyar TL faiz dışı fazla verildi. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 oranında artarak 255,3 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 20,2 oranında artarak 266,8 milyar TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 oranında artarak 209,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 21,9 oranında artarak 241 milyar TL oldu.

Mayıs 2017 bütçe dengesi

Merkezi yönetim bütçesi 2016 yılı Mayıs ayında 3 milyar 662 milyon TL fazla vermiş iken 2017 yılı Mayıs ayında 6 milyar 386 milyon TL fazla verdi. 2016 yılı Mayıs ayında 8 milyar 698 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Mayıs ayında 10 milyar 46 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

2016 yılı Mayıs ayında bütçe giderleri 45 milyar 853 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılının aynı ayında yüzde 11,4 oranında artarak 51 milyar 100 milyon TL oldu. 2016 yılı Mayıs ayında faiz hariç bütçe giderleri 40 milyar 816 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılı Mayıs ayında yüzde 16,2 oranında artarak 47 milyar 440 milyon TL oldu. Diğer taraftan 2017 yılı Mayıs ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 oranında azalarak 3 milyar 660 milyon TL olarak gerçekleşti.

2016 yılı Mayıs ayında 49 milyar 515 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2017 yılı Mayıs ayında yüzde 16,1 oranında artarak 57 milyar 486 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 20,3 oranında artarak 50 milyar 949 milyon TL oldu.

Bütçe giderleri

2017 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 645 milyar 124 milyon TL ödenekten Mayıs ayında 51 milyar 100 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 45 milyar 853 milyon TL harcama yapıldı. 2017 yılı Mayıs ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 587 milyar 624 milyon TL ödeneğin yüzde 8,1’i kullanılarak 47 milyar 440 milyon TL gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 oranında artarak 13 milyar 313 milyon TL oldu. 2017 yılı Mayıs ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 162 milyar 639 milyon TL ödeneğin yüzde 8,2’si kullanıldı.

2017 yılı Mayıs ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 oranında artarak 2 milyar 113 milyon TL oldu ve bütçede öngörülen 27 milyar 138 milyon TL ödeneğin yüzde 7,8’i bu ayda kullanıldı. 2017 yılı Mayıs ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 oranında artarak 4 milyar 718 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 52 milyar 119 milyon TL ödeneğin yüzde 9,1’i bu ayda kullanıldı. 2017 yılı Mayıs ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 oranında artarak 19 milyar 50 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 249 milyar 266 milyon TL ödeneğin yüzde 7,6’sı bu ayda kullanıldı.

2017 yılı Mayıs ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 9 milyar 802 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 2 milyar 333 milyon TL oldu. 2017 yılı Mayıs ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 969 milyon TL, mahalli idare payları 4 milyar 207 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Mayıs ayında 5 milyar 239 milyon TL sermaye gideri, 1 milyar 955 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 51 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2017 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 oranında azalarak 3 milyar 660 milyon TL oldu.

Bütçe gelirleri

2016 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri 49 milyar 515 milyon TL iken 2017 yılının aynı ayında yüzde 16,1 oranında artarak 57 milyar 486 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Mayıs ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 oranında artarak 50 milyar 949 milyon TL oldu. 2017 yılı Mayıs ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında azalarak 4 milyar 993 milyon TL olarak gerçekleşti.

2017 yılı Mayıs ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 334 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 210 milyon TL oldu. Vergi türleri itibarıyla 2017 yılı Mayıs ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; kurumlar vergisi yüzde 42,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 26,8, ithalden alınan katma değer vergisi yüzde 24,4, gelir vergisi yüzde 17,1, damga vergisi yüzde 12,3, özel tüketim vergisi yüzde 8,4, harçlar yüzde 6,2, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 4,2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 19,3 oranında arttı.

Ocak-Mayıs 2017 bütçe dengesi

Merkezi yönetim bütçesi 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde 9 milyar 65 milyon TL fazla vermiş iken 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 11 milyar 494 milyon TL açık verdi. 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde 33 milyar 251 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 14 milyar 216 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe giderleri 221 milyar 869 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılının aynı döneminde yüzde 20,2 oranında artarak 266 milyar 757 milyon TL oldu. 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde faiz hariç bütçe giderleri 197 milyar 683 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 21,9 oranında artarak 241 milyar 47 milyon TL oldu. Diğer taraftan 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 oranında artarak 25 milyar 710 milyon TL olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde 230 milyar 934 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 10,5 oranında artarak 255 milyar 263 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 14,3 oranında artarak 209 milyar 648 milyon TL oldu.

Bütçe giderleri

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 266 milyar 757 milyon TL olarak gerçekleşti. Personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 oranında artarak 68 milyar 574 milyon TL oldu.

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 11 milyar 193 milyon TL oldu. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 oranında artarak 21 milyar 218 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,8 oranında artarak 116 milyar 21 milyon TL olarak gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,1 oranında artışla 60 milyar 833 milyon TL transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 11 milyar 189 milyon TL oldu. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 7 milyar 867 milyon TL olarak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 oranında artarak 22 milyar 753 milyon TL oldu. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 14 milyar 564 milyon TL sermaye gideri, 3 milyar 737 milyon TL sermaye transferi yapıldı.

Borç verme giderleri 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 5 milyar 740 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 oranında artarak 25 milyar 710 milyon TL oldu.

Bütçe gelirleri

2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirleri 230 milyar 934 milyon TL iken 2017 yılının aynı döneminde yüzde 10,5 oranında artarak 255 milyar 263 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Mayıs dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 oranında artarak 209 milyar 648 milyon TL oldu. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 oranında azalarak 35 milyar 81 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 7 milyar 699 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 834 milyon TL oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2017 yılı Ocak-Mayıs dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; kurumlar vergisi yüzde 31,7, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 20, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 18,2, özel tüketim vergisi yüzde 12, damga vergisi yüzde 10,3, gelir vergisi yüzde 10,1, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 6,5, harçlar yüzde 5,6 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 12,5 oranında arttı.

Önceki İçerikİşsizlik rakamları açıklandı
Sonraki İçerikKısa vadeli dış borç stoku Nisan’da arttı