Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi’nin Mevzuat Komitesi, 2017 yılı ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi’nin Mevzuat Komitesi, sektörün güncel sorunlarını ele almak, ilgili mevzuatlarda görüş ve önerileri oluşturmak üzere 14 Şubat 2017 tarihinde Ankara’daki TOBB Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Toplantıya AİMSAD’ı temsilen Genel Sekreter Arif Onur Kaçak ve İdari İşler Uzmanı Yavuz Tıkız katılım sağladı. Cenap Eke başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda AİMSAD’ın yanı sıra MİB, TİAD ve OAİB temsilcileri de yer alırken, toplantının ilk bölümünde yerli malı destekleri konusunda kamu kurumları ihalelerinde yerli ürünlere yüzde 15 oranına kadar avantaj tanınmasını zorunlu kılan Kanun’un maksadına uygun bir şekilde uygulanması için izlenecek yol masaya yatırıldı.

Toplantının ikinci bölümünde ise AİMSAD temsilcileri tarafından, yatırım teşvik belgesi kapsamında ikinci el/kullanılmış makine ithalatının teşvik edilmemesi, yerli ürün alan yatırımcılara amortisman desteği sunulması ve firmaların kendi operasyonlarıyla gerçekleştirdikleri kiralama işlemleri için KDV teşviki verilmesi konuları gündeme getirildi. Gündeme gelen bu hususlar, mevzuat komitesince uygun görüldü ve sektör meclisi başkanlığı onayına sunulması kararlaştırıldı.