Dünya mobilya sektörünün kural koyucu iki ülkesi 2022 yılında da Çin ve Amerika Birleşik Devletleri oldu. Rusya-Ukrayna krizi, tedarik zincirlerinde oluşan sorunlar, enerji kesintileri ve elbette tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyon sektörde yaşanan toparlanmayı olumsuz etkiledi. Yılın en büyük üreticisi dünya mobilya üretiminin yüzde 37’sini oluşturan Çin olurken, en büyük ithalatçısı ise ABD oldu. Ayrıca ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimler nedeniyle ABD’nin Asya’dan yaptığı toplam mobilya ithalatı içindeki Çin’in payı düşerken, bu durum Vietnam’ın lehine gerçekleşti.

Centre for Industrial Studies (CSIL) tarafından EUMABOIS için hazırlanan World Furniture Outlook verilerine göre; 2022 yılında dünya mobilya üretimi yaklaşık 5.001 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılında Ukrayna ve Rusya arasında baş gösteren kriz, tedarik zincirindeki sorunlar, ulaşım sorunları, enerji kesintileri ve enflasyon mobilya sektöründeki toparlanmanın devamlılığını ciddi şekilde etkiledi.

2022 yılında ana mobilya üreticisi, dünya mobilya üretiminin yüzde 37’sini oluşturan Çin oldu. ABD, İtalya, Almanya, Hindistan, Vietnam ve Polanya, Çin’den sonraki en büyük mobilya üreticisi ülkeler arasında yer aldı. Çin ve ABD’nin 2022 yılındaki toplam mobilya üretimi yaklaşık 252 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ancak her iki ülkenin 2023 yıl sonu yurt içi satışlarında bir büyüme kaydetmesi beklenmiyor. Hatta Amerika’da yüzde 1 oranında bir daralma yaşanması öngörülüyor.

ÜRETİMDE İPİ GÖĞÜSLEDİLER

Çin 2022 yılında dünyadaki toplam ofis mobilyalarının yüzde 37’sinin, koltuk, kanepe, sandalyelerin yüzde 45’inin, mutfak mobilyalarının ise yüzde 14’ünün üretimini gerçekleştirdi. Amerika ise ofis mobilyalarının yüzde 21’ini, koltuk, kanepe, sandalyenin yüzde 15’ini, mutfak mobilyalarının ise yüzde 25’ini üretti. İki ülkenin, bu üç mobilya grubundaki toplam üretimleri göz önüne alındığında Çin ve Amerika’nın mobilya sektörünün en büyük gücü olmayı 2022 yılında da sürdürdüğü görüldü.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ GERİLİMİN KAZANINI VİETNAM OLDU

2022 yılında önde gelen mobilya ithalatçıları ise Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Hollanda oldu. 2018 yılına kadar ABD’deki ithalat artışı, uluslararası mobilya ticaretindeki büyümenin ana gücüydü ancak 2019 yılında ABD mobilya ithalatında ticari kısıtlamalardan dolayı düşüş yaşanmaya başladı. 2020 yılında da tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle ABD’deki ithalat durma noktasına geldi. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla beraber 2021 yılında ABD’ye yapılan ithalatta toparlanma yaşandı ve söz konusu yıl içindeki ABD ithalatının yüzde 75’i Asya’dan yapıldı. ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimler nedeniyle ABD’nin Asya’dan yaptığı toplam mobilya ithalatı içindeki Çin’in payı düşerken, bu durum Vietnam’ın lehine gerçekleşti.

2022 yılı mobilya ihracatına yönelik veriler incelendiğinde ise; ana mobilya ihracatçısı Çin oldu. Çin’i Vietnam, Polonya, İtalya ve Almanya takip etti. 2021 yılında Çin’in ihracatında büyük artış yaşanmasına rağmen, bu artış 2022 yılında enflasyon ve başlıca para birimlerinin dolara karşı devalüasyonu nedeniyle azaldı.