Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında sahip olduğu coğrafi konum nedeniyle öne çıkan ve büyüyen ekonomisiyle yatırımcıların dikkatini çeken Polonya, mobilya sanayisi içinde de oldukça önemli bir konuma sahip. CSIL tarafından EUMABOIS için hazırlanan World Furniture Outlook verilerine göre; Polonya 2023 yılında yaklaşık 13 milyar dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirdi.

Güneyinde Slovakya, doğusunda Beyaz Rusya, kuzeydoğusunda Rusya, güneydoğusunda Ukrayna ve Baltık denizi, batısında da Almanya ile komşu olan Polonya, konumu sayesinde Avrupa Birliği’nde özel bir yere sahip. Coğrafi konumu nedeniyle lojistik faaliyetlerin kolay yürütüldüğü Polonya’ya her geçen gün Batı Avrupalı yabancı yatırımcıların ilgisi artıyor. Hizmet sektöründe önemli yatırımlara sahip olan Polonya aynı zamanda sanayi ve tarımdaki doğru yatırımlar sayesinde Avrupa Birliği’nin en büyük sekizinci ekonomisi olmuş durumda. Özellikle son 26 yılda sürekli büyüyen Polonya ekonomisi, 2004 yılında Avrupa Birliği’ne katıldıktan sonraki büyüme hızıyla Dünya Bankası tarafından yüksek gelirli ekonomi olarak sınıflandırıldı. Avrupa Birliği’ne doğu bloğundan katılan ülkeler arasında da en büyük ekonomiye sahip olan Polonya’nın en çok, makine, elektronik ürün, plastik ürün ve taşıt ihracatı gerçekleştiriyor.

Güçlü bir iç pazarı, düşük özel borcu, düşük işsizlik oranı, esnek para birimi ve tek bir ihracat sektörüne bağımlı olmayan Polonya, 2008 durgunluğundan kurtulan tek Avrupa ekonomisi oldu. Mal ve hizmet ihracatı, 2020 itibarıyla GSYİH’nın yaklaşık yüzde 56’sı değerinde olan Polonya’nın en büyük ticaret ortakları ise Almanya, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya.

MOBİLYA İHRACATINDA İLK ÜÇÜN İÇİNDE

Centre for Industrial Studies (CSIL) tarafından EUMABOIS için hazırlanan World Furniture Outlook verilerine göre; Polonya rapora konu olan ülkeler arasında mobilya üretiminde yedinci, ihracatta üçüncü, ithalatta 12. ve yurt içi satışlarda 15. sırada yer aldı. 2022 yılında 15 milyar dolarlık mobilya üretimi gerçekleştiren Polonya, 2021’de 15.7 milyar dolarlık, 2020’de 13.2 milyar dolarlık, 2019’da 13.5 milyar dolarlık, 2018’de ise 13.6 milyar dolarlık mobilya üretimine imza attı.

EN ÇOK İHRACATI ALMANYA’YA YAPTI

İhracat verileri incelendiğinde ise, Polonya’nın 2022 yılında 12.8 milyar dolarlık mobilya ihracatı yaptığı görüldü. Polonya, 2021 yılında ise 13.8 milyar dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirdi. 2018 – 2020 yılları arasında ortalama 11 milyar dolarlık ihracat yapan Polonya’nın 2022 yılında en çok ihracat yaptığı ülke yüzde 34.3 ile Almanya oldu. Almanya’yı sırasıyla; yüzde 7.4 ile Çek Cumhuriyeti, yüzde 7.3 ile Birleşik Krallık, yüzde 6.6 ile Fransa, yüzde 5.2 ile Hollanda, yüzde 3.5 ile Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 3.1 ile Slovakya, yüzde 3 ile İsveç, yüzde 2.3 ile Macaristan ve Danimarka takip etti.

ÇİN VE ALMANYA İTHALATTA BAŞI ÇEKTİ

Geçtiğimiz yıl 3.4 milyar dolarlık mobilya ithalatı gerçekleştiren Polonya’nın en fazla ithalat yaptığı ülke yüzde 31.2 oran ile Çin oldu. 2021 yılında 3.7 milyar dolarlık ithalat yapan Polonya, 2020’de 2.6 milyar dolarlık, 2019’da 2.6 milyar dolarlık, 2018’de 2.4 milyar dolarlık mobilya ithalatına imza attı. Polonya’nın 2022 yılında en çok ithalat yaptığı ikinci ülke ise 20.2 ile Almanya oldu. Polonya’nın 2022 yılında mobilya ithalatı gerçekleştirdiği diğer ülkeler ise şöyle oldu; yüzde 5.5 ile İtalya, yüzde 5.3 ile Ukrayna, yüzde 4.7 ile Çek Cumhuriyeti, yüzde 3.2 ile Fransa, yüzde 3 ile Belarus, yüzde 2.9 ile Litvanya, yüzde 2.5 İsveç ve yüzde 2.2 ile Romanya.

YURT İÇİ SATIŞLARDA DARALMA ÖNGÖRÜLÜYOR

2022 yılında toplam 5.6 milyar dolarlık, 2021 yılında ise yaklaşık 5.7 milyar dolarlık yurt içi mobilya satışı gerçekleştiren Polonya’nın yurt içi satışlarda 2023 yılında yüzde 3 daralma, 2024 yılında ise yüzde iki büyüme kaydetmesi bekleniyor. Mobilya üretim segmentleri incelendiğinde ise Polonya’da yüzde 60 ile en fazla diğerleri grubunda yer alan mobilya ürünleri üretildiği görüldü. Ayrıca toplam mobilya üretiminin yüzde 29’unu koltuk, kanepe, sandalye üretimi, yüzde 6’sını ofis mobilyaları üretimi ve yüzde 5’ini mutfak mobilyaları üretimi oluşturuyor.

2021 YILINDA 300 MİLYON DOLARLIK MAKİNE İTHALAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Polonya’nın ağaç işleme makine ithalatına ait verileri incelendiğinde, ülkenin 2021 yılında yaklaşık 300 milyon dolarlık ağaç işleme makine ithalatı gerçekleştirdiği görüldü. Polonya, 2020 yılında 186 milyon dolarlık, 2019 yılında ise 159 milyon dolarlık ağaç işleme makine ithalatı yaptı. Polonya 2021 yılında, 75 milyon dolar ile tüm dünyadan en fazla testere makineleri ithalatı gerçekleştirdi. Testere makinelerinden sonra ise en fazla ithalatını yaptığı ürün grupları sırasıyla şöyle oldu; 52 milyon dolar ile diğerleri grubunda yer alan makineler, 37 milyon dolar ile çeşitli makine işlemlerini bu işlemler arasında alet değiştirmeden yapan makineler, 35 milyon dolar ile işleme merkezleri, 30 milyon dolar ile delik açma veya zıvanalama makineleri, 25 milyon dolar ile planya, freze veya keserek kalıplama makineleri.

TÜRKİYE’NİN POLONYA’DAKİ PAYINI ARTIRMASI GEREKİYOR

Polonya, ağaç işleme makine alanında önemli bir ithalatçı olmasına karşılık, Türkiye, bu ülkenin potansiyelinden yeterince yararlanamadı. 2021 yılında Türkiye’nin Polonya’ya toplam ağaç işleme makine ihracatı 4.5 milyon dolarla sınırlı kaldı. Türkiye, Polonya’ya 2020 yılında 3.4 milyon dolarlık, 2019 yılında ise 3 milyon dolarlık makine ihracatı gerçekleştirdi. Polonya, 2021 yılında Türkiye’den yaklaşık 2 milyon dolar ile en fazla diğerleri grubunda yer alan makine ithalatı gerçekleştirdi. Diğerleri grubunu, testere makineleri, işleme merkezleri, çeşitli makine işlemlerini bu işlemler arasında alet değiştirmeden yapan makineleri, yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makineleri takip etti.