Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, saklanması ve paylaşılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre güvenli elektronik imza ile noter huzurunda olmadan çevirme işlemleri, tescil işlemleri, tespit işlemleri, örnek verme işlemleri, defter onayları, imza onaysız ihtarname ve ihbarname gibi işlemler yapılabilecek. Bu işlemler Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi (TNBBS) üzerinden güvenli elektronik imza ile yapılabilecek.

Güvenli elektronik imza ile elektronik ortamda yapılan bir işlem için, işlem yapan talep etmedikçe fiziki olarak belge düzenlenmeyecek ve elektronik ortam dışında bir saklama yapılmayacak. Yabancı memleketlerde noterlik işlemleri, elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilecek. Yabancı ülkelerde noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için sağlanması gerekli olan teknik ve idari şartlara dair usul ve esaslar Birlik ve Dışişleri Bakanlığı arasında yapılacak protokol ile belirlenecek. Yönetmelik  esasları 1 Mart 2016 tarihinden itibaren uygulanacak.