Orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturmak, sektörü yakından takip ederek sorunlarına ilişkin çözüm yolları sunmak amacıyla kurulan Orman Ürünleri Kağıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesi’nin (ORKAMOTEK), 4. Toplantısı 21 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda yapılan toplantıya, Ekonomi Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KOSGEB,  TSE, TOBB, OAİB, MÜSİAD, MOSFED yetkilileri katıldı. Toplantıya AİMSAD adına ise Genel Sekreter Arif Onur Kaçak iştirak etti.

Ağaç ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi sektörel değerlendirmesinin yapıldığı ORKAMOTEK 4. Toplantısı’nda Verimlilik Genel Müdürlüğü Etki Analizi Dairesel Başkanlığı uzmanı tarafından GBS ile ilgili sektörel bilgilendirme katılımcılarla paylaşıldı. Sektörün sorunları ile ilgili görüş ve önerilerin gündeme getirildiği toplantıda,  yaşanan sorunları görüşmek üzere özel bir toplantı yapılması kararı alındı. Toplantıda ayrıca AİMSAD Genel Sekreteri Arif Kaçak, ağaç işleme makineleri ile ilgili rakamları aktararak, sektörün gelişimi hakkında katılımcılara bilgi verdi.