Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yaklaşık 10 milyon euro yatırımla Kastamonu’da Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi Kurulması Projesi hayata geçiriliyor.

Yerel ekonominin dönüşümüne ivme kazandıracak proje ile orman ürünlerinde verimliliğe dayalı bir üretim gerçekleştirilmesi, üretim çeşitliliği sağlanması ve bölgenin rekabet gücünün artırılarak sosyo-ekonomik gelişime katkı sağlanması hedefleniyor.

Kastamonu’da 700’e yakın KOBİ orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteriyor. Ancak KOBİ’ler değişen tüketici taleplerine cevap vermek ve gelişen teknolojiye uyum sağlamak konularında ciddi sorunlar yaşıyor. Mevcut üretim yapısında kereste açık arttırmayla toptancıya, toptancıdan da üreticiye yeniden satılıyor. Mobilya ürünlerinin imalatı için gerekli hammadde ya yurtdışından ya da Türkiye’nin diğer illerden sağlandığı için maliyet artıyor. Masif panel ve ahşap lamine üretiminin olmaması ise sektörde büyük sıkıntı yaratıyor. Yerelde tekdüze ve katma değeri düşük ürünler imal ediliyor.

Diğer yandan, yerel KOBİ’lerin büyük bölümü 60 metrekarelik işleme birimlerine sahip bulunuyor. 90 kadar işletme yalnızca yapı kerestesi üretiyor. KOBİ’lerin teknolojiyi takip etmek, yeni pazarlara açılmak ve yeni ürünler üretmek gibi hedefleri olmasına rağmen sınırlı bütçeleri buna izin vermiyor.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK VERİMLİ ÜRETİM

Bu sorunlara köklü çözüm bulmak amacıyla Kastamonu Ticaret Borsası tarafından Rekabetçi Sektörler Programına sunulan Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi Kurulması Projesi, üretim sürecini tek çatı altında toplayarak sektördeki yerel KOBİ’lerin varolan becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı ve geniş bir tüketici pazarında söz sahibi olabilmelerini hedefliyor.

Proje kapsamında oluşturulacak ortak kullanıma açık tesis, verimliliğe dayalı üretimle yerel ekonominin dönüşümüne katkı sağlayacak. Tesiste gerekli tüm araç ve makine alanlarının yanı sıra bilişim ve iletişimde son teknolojileri barındıran bilgi ve danışma ofislerini de yer alacak.

PAZAR TALEPLERİNE YÖNELİK ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Ortak kullanım tesisi KOBİ’ler tarafından verilecek siparişler üzerinden işleyecek. Tesise sipariş veren işletmelere doğrudan hammadde temini, masif ve lamine ahşap malzemelerin birinci sınıf yarı mamullerinin üretilmesi, yarı mamul ürünler üzerindeki teknik işlemlerin yapılması gibi hizmetler sunulacak. Proje ile fırınlanmış kereste, kapı pencere doğramaları, lamine masif parke, lambri döşeme, bina dış ahşap kaplama, masif mobilya ve eskitme mobilya yarı mamulleri, iskele, kamelya, veranda, havuz kenarı ahşap ve zemin döşemeleri, sauna imalatı, tomruk ev, ahşap ev, ahşap el oymacılığı yarı mamülü, çocuk ahşap oyuncak yarı mamulleri gibi üretim alanlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında KOBİ’lere ayrıca yeni üretim yöntemi ve teknik çizim gibi alanlarda danışmanlık desteği verilecek, çalışanlar işletme sermayesi yönetimi, ürünlerin çeşitlendirilmesi ve rekabet konularında eğitim alacak.

Projenin tamamlanmasının ardından tesisten yararlanacak mobilya üreticilerinin üretim giderlerini ortalama yüzde 10-20 arasında düşürmesi de hedefler arasında yer alıyor. Bu sayede işletmelerin rekabet gücü artırılırken istihdamın da artması ve Kastamonu’nun sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanması bekleniyor.