Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu, eylülde 2015 sonuna kıyasla 3,7 milyar dolar azalarak 16,8 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Eylül 2016 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu eylülde geçen yıl sonuna kıyasla 12,2 milyar dolar artarak 207,5 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde özel sektörün kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 3,7 milyar dolar azalarak 16,8 milyar dolara geriledi.

Uzun vadeli kredi borcuna bakıldığında, eylülde geçen yıl sonuna göre bankaların kredi borçlanmalarının 540 milyon dolar, tahvil ihracı borçlanmalarının ise 1,2 milyar dolar arttığı görüldü.

Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 825 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 701 milyon dolar artışla 4,1 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 9,6 milyar dolar artarken, tahvil stoku 5,7 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli kredi borcuna bakıldığında da eylül geçen yıl sonuna göre, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,3 milyar dolar azalışla 11,5 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 691 milyon dolar artışla 2,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun 8,7 milyar dolar artarak 155,7 milyar dolara çıktığı görüldü. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 2,5 milyar dolar azalarak 16,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemeleri 68,4 milyar dolar

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 207,5 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,5’i dolar, yüzde 34,5’i euro, yüzde 4,9’u Türk lirası ve yüzde 2,1’i ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Öte yandan, 16,8 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun yüzde 45’i dolar, yüzde 33,8’i avro, yüzde 20,8’i Türk lirası ve yüzde 0,4’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, eylül sonu itibarıyla 207,5 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 51,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 48,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde 16,8 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun yüzde 83,8’i finansal kuruluşlar, yüzde 16,2’si ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı 68,4 milyar dolar oldu.