“Terzi işi teşvik” olarak adlandırılan, proje bazlı teşvik sistemine ilişkin asgari yatırım tutarı 100 milyon dolar olarak belirlendi.

Kilit personelin maaşından lisans ve izinler gibi diğer unsurların tek noktadan çözülmesi gibi kapsamlı bir teşvik politikasını içeren yeni modele ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, kamu yatırım istediği alanlara yönelik bir veya birden fazla şirkete çağrı yapabilecek.

Bir yatırımın proje bazlı teşvikten yararlanabilmesi, Ekonomi Bakanlığı’nın onayının ardından Bakanlar Kurulu’nda kabul edilmesine bağlı olacak. Bu kapsamda sürece başvurabilecek yatırımlar, “Ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak ve dışa bağımlılığını azaltacak yatırımlar ile sanayimizin dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin ardında kalmasını engelleyecek, orta-yüksek teknoloji üreten bir ülke olmaktan çıkıp yüksek teknoloji üreten ülkeler arasına girmesini sağlayacak yani teknolojik dönüşümünü sağlayacak, uluslararası rekabet gücümüzü artıracak, yenilikçi, AR-GE yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerini haiz yatırımlar” olarak sıralandı.