Ana Sayfa Sektörel Haberler Reel kesim güven endeksi 0,5 puan arttı

Reel kesim güven endeksi 0,5 puan arttı

36

2020 yılı Ocak ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 0,5 puan artarak 104,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ocak ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini paylaştı.

2020 yılı Ocak ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 784 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

2020 yılı Ocak ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak 104,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 106,4 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi. İç piyasa sipariş miktarı ile ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise azalış bildirenler lehine döndüğü görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği görüldü. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç aydaki istihdamda artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 48,7’si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 20,8’i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla mali imkansızlıklar, hammadde ekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi. Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16,8’e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 74,9’a yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,3’e geriledi.

Önceki İçerikBir anne tüm dünyayı değiştirebilir!
Sonraki İçerikEkonomik güven endeksi ocakta arttı