Reel Kesim Güven Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,1 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Mart ayında Reel Kesim Güven Endeksinin, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,1 olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve mamul mal stoku miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 106,7 puan seviyesinde gerçekleşti.

RKGE’nin ayrıntıları şu şekilde:

“Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler ile iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir. İhracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği, ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,1’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 18,4’e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,5’e gerilemiştir.”