SEDEFED 12. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda yeni yönetim kurulu ve yönetim organlarının seçimi yapıldı. Gerçekleştirilen genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulu kendi arasında yapmış olduğu oylama ile 2024-2027 dönemi boyunca, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Emine Erdem’i seçti.

Türkiye’nin alanında uzman ve yetkin sektörel derneklerini bir araya getiren SEDEFED’in 12. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez’in açılış konuşmasıyla başlayan genel kurula, SEDEFED üyesi 48 derneğin delegeleri de katılım sağladı.

SEDEFED Başkanı Emine Erdem, genel kurul açılışında yaptığı konuşmasında, federasyonun 20 yıllık tarihine ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılına değinerek, dönüşümler çağındaki önemli değişimlere dikkat çekti. Konuşmasının devamında şunları söyledi; “Ülkemizin önde gelen sektörlerini temsil eden ve sürdürülebilir rekabetçiliği odağına alan bir sivil toplum örgütü olarak; gönüllü, şeffaf ve bağımsız kimliğimizle, ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlamayı hedefleyerek bugünlere geldik. Bu süre zarfında ülkemizi ve dünyamızı bekleyen değişimlere, yeniliklere, risklere veya fırsatlara uyum sağlamak amacıyla yeni stratejiler oluşturmaya ve bakış açımızı tazelemeye de gayret gösterdik.”

“Uluslararası iş birlikleri geliştirmeye devam edeceğiz”

Uluslararası iş birlikleri geliştirmeye ve ekonomi politikalarına savunuculuk ölçüsünde katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Emine Erdem, SEDEFED’in yeni dönem vizyonu ile ilgili şöyle konuştu: “İnşaattan plastiğe, otomotivden tedarik zincirine, tarımdan madenciliğe, lojistikten dijital yönetim alanlarına kadar genişleyen bir yelpazede; ülkemizin üreten, değer yaratan, değeri yaygınlaştıran sektörlerin temsilcileri olarak, iyi bir gelecek inşası için çalışıyoruz. Bunun için toplumların daha sürdürülebilir, adil ve yenilikçi bir geleceğe doğru ilerlemesine rehberlik etme gibi bir sorumluluğumuz da var. Bizler o yüzden bu ülkenin geleceği için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.”

Sönmez: “Toplumsal refah artışının anahtarı eğitim”

Her konuda fırsat eşitliğini temel alan bir ülke hayal ettiklerini aktaran TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez; “Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasiyi içselleştiren, eğitimden kadına, gençlikten girişimciliğe toplumun tüm katmanlarını dönüşümün odağına alan bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu hayale de kadınlar ve gençlerin eşit imkanlara sahip olduğu, ekonomiye tam eşitlikçi bir anlayışla katıldıkları, kapsayıcı ve akılcı politik adımlarla ulaşacağımıza inanıyoruz. Beyin gücümüzü beyin göçünde kaybetmeden; analitik düşünebilen, dünyaya-bilime ve bilgiye açık nesiller yetiştirmek; çocuklar ve gençlerin önüne yeni hedefler, yeni fırsatlar, yeni ufuklar ve yeni umutlar inşa etmek ana önceliğimiz olmalı. Yaratıcı fikirlerin, girişimci ruh ve yenilikçiliğin ancak eleştirel düşüncenin hayata geçtiği toplumlarda ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ve bunun için de ezberci değil, özgürlükçü ve yenilikçi bir eğitim sistemi reformuna ihtiyacımız var. Gençlik varsa gelecek var; eğitim varsa verimlilik, refah ve kalkınma var” dedi.