2016/1 sayılı İthalat Tebliği içerisinde İkinci Kısım, Birinci Bölüm’de yer alan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddeler ile ilgili konuları kapsayan toplantıya, AİMSAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol ve Genel Sekreter Yardımcısı Arif Onur Kaçak katıldı. Toplantıda AİMSAD’ın yanı sıra; MAİB,  MAKFED, MİB, PAGDER, TEMSAD, PAGEV, TARMAKBİR, TİAD, İMDER, TOBB temsilcileri de yer aldı.

İthalat Genel Müdürü Kadir Bal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Tebliğ’de yapılan son düzenlemeler hakkında katılımcıların görüşleri istendi ve yapılan değişiklikler tüm katılımcılar tarafından olumlu değerlendirildi. Mevcut sistemin aksaklıkları ve bu aksaklıkların önüne geçilebilmesi için bir Makine Envanteri çıkarılması gerektiğinin ifade edildiği toplantıda; ikinci el makine ithalatında gerek izne tabi, gerekse izne tabi olmayan ithal makinelerin yaşlarının çok yüksek olduğu görüşü hakim oldu ve bu ürünler için Satış Sonrası Hizmet Belgesi aranmasının önemine değinildi. Toplantıda ayrıca, gelen ürünlerin birçoğunun imalatçısının artık faaliyette olmadığı ve buradan yola çıkılarak, yerli sanayi ürünleri için de bu belgenin aranması gerektiği görüşünde mutabık kalındı.