Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi, sektörün güncel gelişmelerini görüşmek üzere 18 Ekim 2016 tarihinde bir araya geldi.

Meclis Başkanı Kutlu Karavelioğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Meclis tarafından hazırlanan ve her toplantıda güncellenen ‘Makine ve Teçhizat İmalatı Sektörü Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu’ istişare edildi. AİMSAD adına Genel Sekreter Vekili Arif Onur Kaçak’ın katıldığı toplantıda ayrıca, IX. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası hazırlık çalışmaları kapsamında sektörün sorun ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Meclis üyeleri, girdilerde dışa bağımlılık ve yurt içi üretimlerinde yetersizlik, KDV uygulamalarındaki çeşitliliğin yarattığı finansman yükü, sektörde tesislerin yetersizliği ve yatırım maliyetlerinin yüksekliği, teknoloji ve uzman transferinde özendirici uygulamaların eksikliği ve yerli malını desteklemek üzere çıkarılan mevzuatta kapsam ve uygulama zaafı konularının üzerinde durdu.
Toplantının ikinci bölümünde Deloitte Kıdemli Müdürü Aysun Özen tarafından Sektörel Strateji Planı konusunda bilgilendirme sunumu yapılırken, sonuç bölümünde ‘Uluslararası Kıyaslamalar ve Yol Haritası’ raporuna ilişkin Meclis Üyelerinin görüş ve önerileri alındı.